Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Markedsavklaring til USA

Tildelt: kr 15 814

Prosjektnummer:

291274

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dignum er et hjelpemiddel som skal gjøre det mulig for brukere med redusert mobilitet å gå på toalettet på egenhånd. Per nå er hovedsatsingen vår i Norge rettet mot ryggmargskadde som benytter klyster til å starte avføringsprosessen. Aktivitetene som er planlagt: 1. Møte med en markedsledende aktør innen distribusjon og produksjon av produkter som er tett knyttet til Dignum. Møtet vil ha som mål å kartlegge hva som skal til for å komme inn på det amerikanske markedet, samt hvorvidt et videre samarbeid er mulig. Innledende møter er allerede gjennomført over videokonferanse. 2. Delta på Academy of Spinal Cord Injury Professionals (ASCIP) sin årlige konferanse i New Orleans. Målet er å komme i kontakt med andre potensielle partnere for distribusjon og videreutvikling av Dignum for det amerikanske markedet, samt å undersøke dagens løsninger i USA. Denne delen innebærer også et forhåndsavtalt møte med Craig Hospital i Colorado, som ønsker å være med på fremtidig klinisk testing i USA for å kartlegge behovet de har ved sin enhet for ryggmargskade. De er rangert som den 7. beste enheten for ryggmargskade i USA. Innledende møter ble gjennomført i mai 2018, og de har allerede en prototype av Dignum som har vært på sykehuset siden det for risikovurdering og relevans. Vi har intensjonsavtale med Craig Hospital. 3. Program i regi av Norway Healthtech i Minneapolis. Vi er med i programmet Executive Lean Lauch Pad, som arrangerer studietur til Minneapolis. Her vil fokus være på å forstå barrierene for å entre det amerikanske markedet og hovedforskjellene mellom det og det norske. 4. Delta på Nordic American Life Science Conference i New York, som er et arrangement som samler oppstarter fra Norden og Nord-Amerika. Vi ønsker å delta for å komme i kontakt med amerikanske investorer og amerikanske oppstarter som kan være aktuelle for samarbeid. 5. Møte FDA for assistanse til protokoll til klinisk studie om nødvendig.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen