Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Alternativ tittel: Grønt lys for havbruk? Bærekraftig innovasjon og vekst i Norge

Tildelt: kr 9,9 mill.

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad ny politikk og nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer eller hemmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Norske forvaltningstiltak som studeres er grenseverdier for gjennomsnittlig antall lakselus per fisk i oppdrettsanlegg og produksjonsområder, trafikklyssystemet, særtillatelser som utviklingstillatelser, og havbruksfondet. Prosjektet analyserer også måloppnåelse, deriblant på effekten av regulatoriske virkemidler på lusetilstanden i oppdrettsanleggene, og effekten av lakselus på villfiskpopulasjoner over tid. Norges politikk og reguleringer for å beskytte de ville laksebestandene mot lakselus fra oppdrettsanlegg studeres også komparativt i et internasjonalt perspektiv, og sammenlignes med politikken og reguleringer i andre store lakseoppdrettsland, som Scotland, Irland og Canada (BC). Videre studerer prosjektet forskjeller i lokal forvaltning av oppdrett og holdninger til vekst i næringen blant sentrale fjord- og kystkommuner i nord, midt og vest Norge. Med dette som utgangspunkt søker prosjektet å forklare forskjeller i forvaltning og miljømessig bærekraft mellom ulike områder i Norge og internasjonalt, samt å evaluere hvordan norsk forvaltning av lakseoppdrett kan forbedres for å sikre miljømessig bærekraft.

This project focuses on how new policy instruments in Norwegian aquaculture, including the Traffic Light System (TLS), Development Permits (DPs) and the Aquaculture Fund (AF) are implemented and stimulate innovation towards environmentally sustainable aquaculture production. It develops a novel theoretical framework combining different approaches to studying how the design and coordination of policy can spur industry innovation to enable goal attainment. Based on this framework, we propose that shifts towards environmentally sustainable production is likely to reflect appropriate design with strong horizontal and vertical coordination of push and pull policies. In our research, we first we examine the interrelationships of new policy instruments and the broader aquaculture governance regime, and assess how implementation and innovation can enable and/or hinder more environmentally sustainable production. Second, we conduct in-depth analysis of how the implementation of new policy instruments affects two promising innovation pathways, genetic and mechanical innovation, and the related consequences for environmentally sustainable production. Third, we study how the new policy instruments are implemented and stimulate innovation locally within three Norwegian production areas. The objective is to analyze whether and how local innovation can help explain the degree of- and variation in environmentally sustainable production among different production areas. Finally, we synthesize lessons from the empirical investigation of early effects and impacts of new policy instruments, with a view to promote environmentally sustainable production.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning