Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

Tildelt: kr 31 999

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsatt livskvalitet hos pasienten. Det finnes i dag ingen stabile løsninger for dette. Et annet viktig aspekt ved dette problemet er at selv om pasientene selv rapporter tilstanden som problematisk, bagatelliseres den til å være sekundær bivirkning og et mindre alvorlig problem. Dette fører til sub-optimale behandlinger og mindre fokus på eventuelle nye behandlinger. I dette prosjektet ønsker vi å innovativt utvikle en kunstig spyttkjertel; et implantat som filtrerer ut pasientens egen plasma i deres munnhule. Implantat kobles til blodkar ved munnhulen og lager en «lekkasjen» av plasma til munnhulen.

Med vår løsning oppnås altså en jevn og kontinuerlig væskestrøm til munnhulen, som vil redusere munntørrhet og minske plager som kommer som følge av dette. Løsningen er dermed langvarig, stabil og er sterkt klinisk orientert. Ikke minst stammer den fra pasienten selv. Dette behandlingsalternativet mot munntørrhet er «upløyd vitenskapelig mark». Vi vil derfor kunne tilføre noe helt nytt innen dette forskningsfeltet. Videre vil prinsippene her også være overførbare til andre problemstillinger, som for eksempel «tørre øyne» og bedre saliva-erstatningsmidler.

Ide: Utvikle et implantat som kan plasseres i nærheten av munnhulen. Implantatet skal filtrere ut en stabil og kontinuerlig flyt av vandig plasma/serum fra pasientens egen blodbane. Dette filtratet ledes til munnhulen og vil dermed forhindre munntørrhet. Anvendelse/formål: Produktet vil hjelpe mot orale helseplager forårsaket av munntørrhet (problemer med tenner, munnslimhinner, tannkjøtt samt nedsatt basale funksjoner som tale, svelging og spising). De som er tydeligst rammet er f.eks. pasienter med oral kreft, mennesker med Sjøgrens syndrom, pasienter som utvikler munntørrhet sekundært grunnet diverse behandling og medisiner, og andre underliggende miljø- og genetisk årsaker. Ved å løse problemet med munntørrhet vil man kunne forbedre livskvalitet og velferd hos denne store gruppen. Delmål: - Plasma fra pasienter kan brukes innen diagnostikk. Hos noen pasienter hvor et slikt inngrep gjennomføres vil det lett tilgjengelige plasma-spyttet i munnhulen kunne by på diagnostiske fordeler for helsepersonell. - Plateberiket plasma har vist seg å ha sårtilhelende effekt på oral mucosa. Det betyr at selv et laboratorium-produsert produkt vil kunne brukes for oral pleie i pasientens egen munn. Ny kunnskap her vil i tillegg være av interesse for å utvikle bedre salivaerstatningsmidler. Utfordringer og plan for utvikling: Det må først etableres en arbeidsgruppe på tvers av fagmiljøene innen biokjemi, biomaterialer og et faglig oppdatert helseteam. Denne arbeidgruppen vil stå for utredning av ideen samt lede prosjektet. Arbeidgruppens primære fokus på de sentrale utfordringene rundt en slik løsning: - hvordan overkomme faren for fortetning i filteret? ("clogging") - produseres nok mengde plasma per tidsenhet? (kvantitet) - er den fysiologiske sammensetningen av filtratet godt nok? (kvalitet) - hvordan blir implantatets form, størrelse og vevsvennlighet? (biokompatibilitet / biomaterialer) - hvordan utføre kirurgien best mulig for å unngå infeksjoner? (infeksjonsfare)

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering