Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

Alternativ tittel: Nasjonal infrastruktur for hjerneforskning (NORBRAIN) – storskala infrastruktur for nevrovitenskap i det 21. århundre: Trinn 3

Tildelt: kr 57,0 mill.

Nevrovitenskap er en av få vitenskapelige fagfelt hvor Norge er helt fremst i forskningsfronten. Fagfeltet er under rivende utvikling og endrer seg raskere enn noe annet felt. Denne utviklingen går hånd i hånd med presentasjon av stadig ny teknologi for undersøkelse av hjernen. Skal vi opprettholde Norges ledende posisjon i nevrovitenskap, er det derfor nødvendig å gi forskere tilgang til disse nye teknologiene etter hvert som de kommer på markedet. NORBRAIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur opprettet i 2011 for å tilfredsstille dette behovet. Programmet har vært finansiert i to faser (NORBRAIN 1 og NORBRAIN 2). Forskningsrådet har nå bevilget midler for fase 3 av programmet. NORBRAIN 3 startet i 2020, med partnere fra NTNU (koordinerende institusjon), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Bevilgningen gjør det mulig å kjøpe og utvikle teknologi for registrering av store mengder data fra hjernenettverk bestående av tusenvis av celler i mange hjernesystemer. Tilgang til de nye teknologiene vil tiltrekke forskere fra hele spektret av nevrovitenskap, på universitetene så vel som fra sykehus og forskningsinstitutter og bedrifter med potensiale for å bringe funn fra nevrovitenskapelig grunnforskning ut til pasienter og samfunn, til beste for forebygging og behandling av noen av våre største folkesykdommer.

Neuroscience is one of a few scientific disciplines where Norway is at the leading edge. However, this leading position can only be maintained as long as Norwegian scientists can access state-of-the-art equipment. Recognizing the bottleneck position of technology in neuroscience, we applied in 2011 for funding to set up facilities for neuroscience accessible to any neuroscience laboratory in the country. Based on this proposal, an RCN-funded infrastructure for level-spanning neuroscience technology - NORBRAIN - was established at NTNU and Univ. of Oslo (www.norbrain.no). Funding was provided in two stages. While Norwegian neuroscience was significantly boosted by this initiative, neurotechnology develops at a rate comparable to computer and cell phone technology. Now, 7 years after startup of the first facilities, entirely novel technologies have emerged. This includes the emergence of technologies for large-scale neural population studies as well as fine-scale structural and molecular analysis of neurons and their environment. Thus, to keep Norwegian neuroscience at the international forefront, NORBRAIN needs a Stage 3, where these new technologies are included and made nationally available. Nationwide access to these technologies would attract not only investigators in basic disciplines at the universities but also biopharma and diagnostics companies with a potential for translating research to treatment and industrial application. A proposal for NORBRAIN3, with UiB as a third partner, was submitted for the first time in October 2016. The project was put on the RCN’s Road Map for Infrastructures but did not pass the threshold for immediate funding. The proposal received the highest possible score on scientific content and benefit to the research community but scored lower on plans for operation and management. We are now resubmitting a scientifically updated substantially revised version with an entirely new operation and management model.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder