Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Alternativ tittel: E-INFRA 2018 - Nasjonal e-Infrastruktur for forskning

Tildelt: kr 337,6 mill.

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR utlysningen er UNINETT Sigma2 AS, heretter kalt Sigma2. Sigma2 er et datterselskap til UNINETT AS og har hovedkontor i Trondheim. UNINETT AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet ? en kraftfull og sikker nasjonal nettforbindelse, som også kobler brukerne i kunnskapssektoren opp mot internasjonale forskningsnett. UNINETT leverer også Feide, eduroam og en rekke tjenester innenfor cybersikkerhet og campusløsninger. Sigma2 har det administrative og operasjonelle ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for beregningstjenester og tilbyr tjenester innen tungregning og (HPC) og Datalagring. Sigma2 har langtidsfinansiering til drift og operasjon fra Forskningsrådet og samarbeidspartnerne (Universitetene i Oslo (UiO), Bergen (UiB), trondheim (NTNU) og Tromsø (UiT) med varighet 5+5 år og evaluering hvert femte år. Denne søknadens hovedformål er å sikre tilstrekkelig tilleggsfinansiering for investering i maskinvare for beregningstjenester og lagringsressurser til den nasjonale e-Infrastrukturen. Disse investeringene er planlagt for perioden 2020-2022.

The overall scope of this project is to secure sufficient funding for investments in computing and storage resources for the national e-Infrastructure for the period 2020 - 2022. The project represents phase 3 of the planned renewal and expansion of the national e-infrastructure which started with phase 1 in 2016 funded by the project "E-INFRA 2014 - a national e-infrastructure for science". The project will ensure that national research communities have access to state-of-the-art e-infrastructure for science. Main project deliveries are: 1. Expansion in capacity of the HPC Machine provisionally called B1, located at NTNU 2. A new HPC Machine provisionally called A2, which is going to replace the existing HPC machine FRAM as well as secure sufficient capacity due to growing demand 3. Expansion of the storage system NIRD (National Infrastructure for Research Data) due to growing demand 4. Expansion of the Service Platform due to growing demand 5. Expansion of the TSD (Tjenester for Sensitive Data) service due to growing demand 6. Access to European e-Infrastructure

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt