Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

THE GOLDSCHMIDT LABORATORY I INFRASTRUCTURE FOR GEOCHRONOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SOLID EARTH MATERIALS

Alternativ tittel: NATIONAL INFRASTRUCTURE FOR GEOCHRONOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SOLID EARTH MATERIALS

Tildelt: kr 20,3 mill.

Goldschmidt laboratoriet vil bli et topp moderne geokjemisk forskningslaboratorium brukt av Norske forskere og forskningsmiljøer som er avhengige av høy kvalitets geokjemiske data. Eksisterende infrastruktur vil moderniseres og ny vil anskaffes slik at Norges fremste forskningsgrupper innen den faste jords geologi og geofysikk kan fortsette sin utvikling blant verdens ledende fagmiljøer. Goldschmidt I delen er den geokronologiske delen av laboratoriet. Goldschmidt laboratoriet vil stimulere internasjonalt forskningssamarbeid over hele bredden av moderne fast-jord relatert geofag. Prosjekter vil inkludere kalibrering av den geologiske tidsskala, samt datering av fjellkjede-dannende prosesser, og større tektoniske, magmatiske, vulkanske, metamorfe, og malm-dannende hendelser i jordens historie. Høy presisjons instrumentene i Goldschmidt laboratoriet vil kunne datere kortlivete geologiske prosesser med stor grad av nøyaktighet, inkludert prosesser som har ført til endringer i globalt klima og miljø. Goldschmidt I laboratoriet vil også kunne bidra til en bedre forståelse av malmdannende prosesser og dannelsen av andre geologiske råstoffer.

The goal of this project is to establish the high-level geochemical research infrastructure required to keep the University of Oslo and Norway at the international forefront of solid Earth geosciences. This will also involve improved local and national coordination of geochemistry-based basic and applied research, through a collaboration between the Department of Geoscience at the University of Oslo, the Norwegian Geological Survey (NGU), and other Norwegian partners and collaborators. This infrastructure is central in the strategic plans of the partners and will provide data that are essential for both research projects and geological mapping involving a wide range of geoscience disciplines. R&D challenges include: • Calibration of the geologic time scale, testing correlations and causal relations between magmatic events, climate change and mass extinctions • Constraining the time scales of rapid (<100 ka) tectonic, magmatic, metamorphic and ore-forming processes as well as the dynamic coupling between such processes • Studies of natural carbon release and sequestration processes On the applied side, the mapping and mineral resource assessment mandates of the Norwegian Geological Survey require acquisition of high-quality geochronological, isotopic, and mineralogical data to characterize the formation of crustal sections, tectonic evolution of orogens, the stratigraphic correlations between lithological units, the genesis of ore deposits, and the formation of industrial mineral deposits.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder