Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National network of Advanced Proteomics Infrastructure

Alternativ tittel: Nasjonalt nettverk for avansert proteomikk-infrastruktur

Tildelt: kr 57,0 mill.

Proteomikk er storskala studier av proteiner. Sammenlignet med genomet, er proteomet langt mer dynamisk og mer komplekst. Informasjon på proteomnivå er imidlertid helt fundamental for å kunne forstå sykdomsmekanismer, identifisere nye mål for terapi og å utvikle persontilpasset behandling. I tillegg er informasjon på proteomnivå sentral for videre utvikling innen bioteknologisk forskning og for å øke forståelsen av biologiske prosesser i planter, dyr og mikrober. NAPIs hovedmål er å etablere en nasjonal teknologi- og forskningsinfrastruktur for proteomikk. Partnere inkluderer alle nåværende Norske kjernefasiliteter for proteomikk i tillegg til forskningsgrupper som har fokus på teknologiutvikling innen feltet.

Proteomics is an essential part of modern life science. Proteome level information is fundamentally important for unraveling disease mechanisms, finding new drug targets, and developing personalized medicines. In addition, proteomics is central to e.g. the advancement of biotechnological research within plants, animals and microbes. The main goal of NAPI is to establish a national technological and scientific infrastructure for proteomics research. Partners include all Norwegian proteomics core facilities as well as research groups with a strong focus on proteomics technology development. NAPI partners are highly synergistic, and have complementary areas of expertise. Compared to the genome, the proteome is highly dynamic and more complex. Hence, modern proteomics relies heavily on high-resolution mass spectrometry (MS) instruments, which allow for deeper and faster proteome characterization than what has been possible before. One major goal of NAPI is to expand the capacity and possibilities for advanced MS-based proteomics in Norway by upgrading the current instrumentation at selected NAPI nodes with next generation high-resolution MS-instruments. We will establish an electronic infrastructure to keep track of project submission from the users, data handling and storage. All projects will have equal access to the instruments. NAPI will focus on all the main fields in MS-based proteome analysis, providing expertise in quantitative proteomics, characterization of post-translational modifications, analysis of protein interactions, and proteome data analysis. NAPI will also establish and make available novel proteomics techniques such as metaproteomics, imaging-MS, antibody arrays and epigenomics/epitranscriptomics proteomics and modomics in Norway. Further, NAPI will be active in training and education next-generation life science researchers, and organize advanced workshops and courses in different areas of proteomics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt