Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON2019

Tildelt: kr 0,12 mill.

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) har siden 2004 arrangert årlige konferanser for norske organisasjonsforskere på tvers av grunndisiplin og institusjonstilknytning. Siktemålet er ganske bredt å styrke norsk organisasjonsfaglig forskning, både gjennom å bygge felles møteplasser og å bidra til at organisasjonsforskningen skal kunne utvikle seg som et særegent fagfelt. NEONdagene 2019 vil være den sekstende årlige konferansen arangert av nettverket, og vil inneholde papersesjoner, plenumsforedrag, en egen PhD-dag, debattsesjoner og ulike nettverksbyggende aktiviteter. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge vedtok på årsmøtet i 2017 at nettverkets sekretariat skal stå for søknad om arrangementsstøtte, mens endelig tildeling av arrangement foretas i november 2018 (se vedlegg for nærmere forklaring). Framdrift i arbeidet med konferansen følger skissert framdriftsplan (se også vedlegg).

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam