Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

Alternativ tittel: Fullskala havromslaboratorier ved Ocean Space Centre

Tildelt: kr 60,0 mill.

For Norge er satsingen på havet særlig strategisk viktig, både fordi havet er vårt viktigste ressursgrunnlag, men også fordi det representerer en av våre største kilder til økt verdiskaping og sysselsetting i dag og i fremtiden. En forutsetting for fremtidig utnyttelse av Havrommet er at vi evner å utvikle god kunnskap om tilstanden i havet, samt at det utvikles og anvendes teknologi og metoder som gjør at vi kan utnytte ressursene på en bærekraftig og effektiv måte. For å oppnå dette må det etableres forskningsinfrastruktur som kan brukes og utvikles på tvers av fagdisipliner og næringer. OceanLab vil være et nav i denne kunnskaps- og teknologiutviklingen. Ett fullskala laboratorium for forskning og innovasjon innen marin teknologi og vitenskap, med fokus på digitalisering og automatisering. OceanLab vil være en sentral del av det planlagte Ocean Space Centre i Trondheim og vil ha særlig fokus på fire anvendelsesområder: 1) Undervannsoperasjoner (Subsea intervention) 2) Autonom maritim transport 3) Havbruk og 4) Miljøovervåking. Infrastrukturen består av instrumenter og sensorer, bredbåndskommunikasjon, e-infrastruktur, fartøyer og fysisk infrastruktur på land som skal understøtte forskningen hos NTNU, SINTEF og andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Med utgangspunkt i et sterkt FOU-miljø med eksisterende sentre for forskning (SFF AMOS, SFI Exposed, SFI Move og SFI Smart Maritime), skal det i OceanLab bygges allianser med universiteter, forskningsinstitutt, industri og offentlige aktører for utvikling og utnyttelse av infrastrukturen.

Digitalization and autonomy in the Ocean Space will be a key requirement for future sustainable and efficient utilisation of the ocean resources. The Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden addresses a requirement for a full-scale field laboratory for research and development of marine technology and science. The infrastructure is strengthening the visions behind the Ocean Space Centre in Trondheim and complement the planned basin and experimental structures of the centre. The infrastructure will support four specific application areas related to national and international strategies: 1) Subsea interventions, 2) Maritime transport, 3) Bio marine production, fish farming and fisheries and 4) Integrated environmental monitoring and forecasting. The OceanLab will be an integrated network of facilities in Trondheimsfjorden and on the coast of Mid-Norway instrumented to address the main scientific focus in the project and covering the main targeted application areas. The infrastructure will constitute an integrated research environment, accessible through state-of-the art e-Infrastructure, and providing easy access to the physical infrastructure and the marine environment. OceanLab will be constituted by a subsea template facility, AUV's, unmanned surface vessel, stationary buoys, fish farming cages with digital access, communication nodes and supporting e-infrastructure. Already existing research facilities at ACE, SFF AMOS, AURLab and SINTEF Sealab will support the OceanLab infrastructure with supplementary instrumentation and logistics. OceanLab will be unique and constitute a very strong national hub on autonomy and digitalization of the oceans supported by established national research centers. It will be a major contribution to bring marine and maritime operations towards the state of full autonomy. The infrastructure will be a hub for cross disciplinary innovation and technology development across the focused application areas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder