Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

Alternativ tittel: FoodPilotPlant Norway: Oppgradering av pilotanleggene for matprosessering (Matpiloten) ved Campus Ås (phase II)

Tildelt: kr 48,0 mill.

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra denne foredlingen. Her arbeider vi med forskningsprosjekter, underviser studenter og tester produksjon av alt fra kjøtterstattere laget på bønner til norsk tapasost laget på geitemelk. Vi har utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, som for eksempel frokostcerealer, øl, ost og pølser, tanker for fermentering, emballering og for å undersøke vekst av patogene i mat. Matpiloten har også tilgang til laboratorier med et bredt utvalg av analyseutstyr. Hvorfor trenger vi en forskningsfabrikk for mat? Matproduksjon i dag favner bredere enn tidligere. Det er ikke nok bare å få mat på bordet, samfunnet stiller stadig høyere krav til bærekraftig utnyttelse av råvarene i Norge. Dette innebærer at vi må ha et økt fokus på å utnytte hele råvaren og benytte grønn teknologi når vi produserer matvarer. Ved Matpiloten undersøker vi metoder for mer bærekraftig matproduksjon og best mulig utnyttelse av råvarer. Matpiloten brukes i hovedsak til forskning og undervisning, men vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder. Slik får vi utnyttet vår kompetanse og tilgjengelig utstyr, i tillegg til å få kontakter som er verdifulle både for forskning og undervisning. Infrastrukturbevilgningen fra Norges Forskningsråd gir oss mulighet til å utvikle et topp moderne pilotanlegg på Campus Ås, og dette gjør oss til en fremragende arena for forskning på matproduksjon. Infrastrukturen har gjort det mulig for Campus Ås å utvide forskningsmulighetene, både med hensyn til matforedling, utvikling av nye matprodukter og forskning på mattrygghet. FoodPilotPlant Norge har dermed gjort det mulig for oss å søke og å få tildelt midler til nye og innovative forskningsprosjekter.

In this infrastructure proposal, we apply for a further upgrading of the existing national infrastructure, FoodPilotPlant Norway at Campus Ås, which was established on the Norwegian Roadmap for research infrastructure (NFR) through the funding (NFR: 208674/F50) from 2011 - 2014 (Phase I). Through the operation of the Phase I national infrastructure , new demands have been identified. In addition, due to limited funding in Phase I, equipment had to be prioritized. Old equipment (pre Phase I) now strongly needs upgrading and renewal, without funding some of the infrastructure facilities might stop. Through a Phase II upgrading, both national and international food science research communities will have access to a relevant, up-to-date food-processing infrastructure that supports high-quality research and innovation. State-of-the-art pilot plant facilities makes Campus Ås an outstanding arena for food production, education, research, development and industrial contract work. The infrastructure has enabled Campus Ås to expand the research possibilities, both with respect to food processing, new food product development and food safety research. FoodPilotPlant Norway has thus enabled us to apply for, and to be allocated funding for new and innovative research projects, which broaden the Norwegian research fundament. Today the food industry encapsulates a broader concept than earlier, and there is higher societal demands for a sustainable use of the entire raw material. This means that increased focus on obtaining more valorized products from the food value chain by the use of green technology, which needs to be addressed by the food industry. Phase II will strongly contribute to research within this shift. Considering the already outstanding food science research community at Campus Ås, there is every reason to envisage extensive use and further upgrading of such facilities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt