Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.

Alternativ tittel: RedOx – unique red phosphor material enabling cost effective production of LEDs with warm white light.

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

296221

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

LED-lys (light-emitting diode) er en relativt ny type lysteknologi, som sammenlignet med glødelyspærer er energieffektive og har meget lang levetid. Siden 2010 har salgsveksten av lyspærer med LED-teknologi vært eksepsjonelt høy, og stjeler markedsandeler fra tradisjonell lysteknologi på tvers av segmenter verden over. LED har vært assosiert med at lyset oppleves hardt og ubehagelig, mens forbrukere normalt ønsker en varmere rødfarge på lyset både i industrielle applikasjoner og i eget hjem. Dette har lagt en demper på salgsveksten. I de siste årene er det utviklet LED som avgir varmt hvitt lys, men disse er meget dyre og forbeholdt nisjemarkeder. For å øke markedsandel må produsenter av LED-lys bli i stand til å lage rimeligere høykvalitets LED-produkter som avgir varmt hvitt lys. Dette vil man kunne oppnå ved å implementere et rødt fluoriserende material, men per i dag finnes ingen gode lett tilgjengelige alternativer i markedet. En forskningsgruppe i Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har utviklet et nytt fluoriserende materiale som avgir rødt lys. Materialet er svært lovende fordi det vil kunne muliggjøre industriell og kost-effektiv produksjon av LED-produkter med varmt hvitt lys av høy kvalitet med høy intensitet. Prosjektgruppen har dialog med ledende produsenter av LED-produkter, og disse bekrefter behovet for løsningen. Prosjektgruppen har vært og er i dialog med verdensledende produsenter av LED, og de bekrefter behovet for materialet.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020