Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Alternativ tittel: Decarbonize – New technology for decentralized production of sustainable biocarbon based soil and growth media products

Tildelt: kr 0,82 mill.

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatte torvbaserte jordprodukter i forbrukermarkedet. Målet for prosjektet anses for å være oppnådd da det er utviklet en ny torvfri plantekvalitet kalt «Biokull Premium Torvfri Plantejord» som gir bedre plantevekst enn dagens premium plantejord fra Nelson Garden basert på torv. «Biokull Premium Torvfri Plantejord» er i hovedsak utviklet av Standard Bio og RISE PFI. Standard Bio skal nå ta produktet videre mot kommersiell produksjon i samarbeid med Nelson Garden, en ledende produsent av jord- og gjødsel produkter i Norge. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nelson Garden, RISE PFI, Universitetet i Sørøst-Norge og SINTEF Industri. FoU aktivitetene i prosjektet har vært ledet av RISE PFI.

I utgangspunktet var det forventet at prosjektet skulle bidra til å etablere kommersiell produksjon av biokarbon fra trevirke i Norge og muliggjøre økt markedsandel og oppskalert produksjon av mer bærekraftige torvfrie og torvreduserte jordprodukter til forbrukermarkedet. De forventede effektene av prosjektet ser nå ut til å bli oppnådd siden det er utviklet en ny torvfri plantekvalitet i prosjektet kalt «Biokull Premium Torvfri Plantejord» som Standard Bio nå skal ta videre mot kommersiell produksjon i samarbeid med Nelson Garden, en ledende produsent av jord og gjødsel produkter i Norge. I første omgang er planen å etablere en mindre produksjon av for å kunne gjøre produktlansering og for å se hvordan produktet blir mottatt i markedet. En vellykket markedsintroduksjon vil deretter gi grunnlag for en oppskalert produksjon. Prosjekt må følgelig sies å ha vært svært vellykket da ønskede virkninger og effekter fra prosjektet ser ut til å bli oppnådd.

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet skal Standard Bio utvikle ny teknologi som muliggjør kostnadseffektiv produksjon av nye, bærekraftige jord og vekstmedier basert på pyrolyse-teknologi. Et hovedmål for Decarbonize er utvikle nye jord- og vekstmedier basert en på ny type gjødselimpregnert biokarbonmateriale som kan erstatte torvbaserte jord- og vekstmedier på markedet. Bedriftspartnere i prosjektet er C. H. Evensen Industriovner AS, Felleskjøpet Agri, BioNer og Norges Bondelag. FoU partnere i prosjektet er RISE PFI, Universitetet iSørøst-Norge og SINTEF Industri. Forskningsaktivitetene i Decarbonize ledes av RISE PFI.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder