Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

Alternativ tittel: Produksjon av lukt og smaksfrie marine peptider til humant konsum ved hjelp av ny metode

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296324

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet er i rute, og det har vore høg forskingsaktivitet i 2020. Vi har gjennomført 5 prosjektmøter over nett. I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei testa for bitterhet i smakspanel på Nofima Ås. Hydrolysater med høgast bitterscore, hadde ein verdi på 4.8, på ein skala som gjekk til 15. Basert på resultat i task 1.1, blei tre proteaser valde til å utføre optimalisering av utbyte gjennom eit multivariabelt oppsett med systematisk variasjon av temperatur, tid og enzymdose i hydrolyse. Hydralysata framstilte frå dette studiet vart så screena for bitterhet av smakspanelet på Nofima, Ås. Høgste målte verdi for bittersmak var 2.5, på ein skala stil 15. Desse forsøka har gjeve oss nyttig kunnskap om korleis ulike proteaser virkar på ulike fiskeråstoff, både med tanke på utbyte og bittersma i hydrolysata, I arbeidspakke 2 har vi gjennomført multivariat studie der tid, temperatur, pH og enzymdose vart testa på hydrolysat frå laks, torsk og sild. Basert på disse forsøka ser vi at pH er den viktigaste variabelen for målt effekt av FMO3 enxymet. I arbeidspakke 3 er aktivitet med nanofiltrering gjennomført, både i labskala og på pilotlinje i fabrikk. Forsøka har vist oss at ulike type membranar gjev ulik effekt på kva som blir filtrert ut. I arbeidspakke 4 er det gjennomførte testar med hydrolyse i fabrikk, ulike enzym og doser, med tanke på hydorlysegrad. Vidare er det køyrt peptidproduskjon på pilotlinje i fabrikk. Frå desse testane, er det starta shlef-life studier på produserte peptid.

Fishy odour and taste are the main obstacles for using hydrolysed marine peptides as a food ingredient in the human market. In this project we will, by an optimised novel process, produce odour and taste neutral hydrolysed marine peptides from salmon and pelagic raw materials, targeting the human ingredient market. First, in lab-scale studies we will screen for cost-effective proteases regarding protein yield in the enzymatic hydrolysis of marine raw materials. Based on the screening results we will select one or several protease(s), and in lab-scale studies further optimise the hydrolysing conditions by a multivariate design to maximise protein yield, but at the same time pay attention to avoid bitter taste in the hydrolysed marine peptides. Next, in lab-scale we will remove fishy odour and taste in the hydrolysed marine peptides, by a novel, patented enzymatic application. To achieve best possible results, we will utilise a multivariate design to optimise the novel enzyme's hydrolysing conditions. As a third step, in lab-scale we will optimise a filtration step, in which we produce fully soluble hydrolysates with a protein content > 90% on dry matter base, while retaining as much as possible of nutrients in the hydrolysates. Finally, the results from the lab-scale studies will be implemented in a novel pilot plant built at Biomega’s factory at Skaganeset. In addition to the novelty of producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human market, one important aspect in the project is the valorisation of pelagic materials, making human grade ingredients from raw materials traditionally used in the fishmeal production and sold to the less value-added feed market. Thus, the project is set within a sustainability perspective, and complies with several of the United Nations Sustainability Development Goals.

Aktivitet:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø