Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fra nanoteknologi til bedre glid

Alternativ tittel: From Nanotechnology to better glide

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

296540

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Skisport, og særlig langrenn, regnes for å være Norges nasjonalidrett, og nordmenn identifiserer seg sterkt med denne idretten. Vi hører stadig toppidrettsutøvere uttale seg om gode eller dårlige ski etter fullførte renn, noe som betyr at de opplevde lite eller mye friksjon mellom ski og snø. God glid er en av mange suksessfaktorer i kampen om medaljer, og er resultatet av 1) skiens konstruksjon, 2) overflatestrukturen av skisålen, og 3) smøreproduktet (glideren). En del av dagens glidere inneholder fluorholdige stoffer som kan være helseskadelig ved inhalasjon. Stoffene blir også ansett å være miljøbelastende, da disse er tungt nedbrytbare. Tilsvarende stoffer brukes også i vannavstøtende spray på klær, og har blitt brukt i slukkeskum. Det er for tiden mye fokus på fluorinnhold i skismøring og nye EU regler kommer til å forby flere typer fluorforbindelser. Arbeidet med å finne de beste alternativene er nå i gang. Nano2Glide bidrar til dette arbeidet med å utvikle et nytt eller flere produktkonsept som inneholder ski med en ny type skisåle, kompatible fluorfrie smøreprodukter og tilpassede struktureringsverktøy. Prosjektets mål er å levere en såkalt "proof-of-concept" gjennomført av Team Madshus sine toppidrettsutøvere før VM2023. I prosjektet har vi gjort betydelig framskritt i å kunne måle friksjon mellom ski og snø i snølaboratoriet på NTNU. Med vår snømaskin lager vi kunstig nysnø og vi kan nå utføre friksjonsmålinger på ski i 15 km/t i en lineær testoppstilling med en nøyaktighet i friksjonskoeffisienten bedre enn ±0,001 (95 % konfidensintervall). Dette har gjort prosjektet mindre avhengig av felttesting, som krever gunstige testforhold i en begrenset testsesong. Vi har fortsatt arbeidet med å lage nye skisåler og en ny batch med testskiene har blitt produsert. Testing av disse ski i felt og lab kommer til å fortsette hele vintersesongen. Vi har også oppnådd lovende resultater gjennom videreutvikling av et skismøringskonsept som ble grunnlagt i et tidligere NFR prosjekt low Friction Materials (LowFriMat). Prosjektet har utviklet et nytt verktøy for strukturering av ski. Dette verktøy er nå satt i produksjon og produktlanseringen er planlagt ila 2022. Vi fortsetter også forskningen på nye fluor-frie såle/smøremiddel konsepter og fokuserer nå inn på voksslitasje på nanoskala.

-

Skisport er svært viktig for Norge, og nordmenn identifiserer seg sterkt med denne idretten. Begrepet «gode ski» har mange dimensjoner, men en vesentlig del av dette er lav glidningsfriksjon mot snø. Norske varemerker som «SWIX» og «Madshus» står fremdeles sterkt både nasjonalt og internasjonalt og de krever innovasjon for å beholde/styrke denne posisjonen. Grunnet nye EU reguleringer som forbyr salg og import av fluorholdige smøreprodukter fra 2020, foregår et teknologisk kappløp blant internasjonale skiutstyrprodusenter for å finne de beste fluorfrie alternativene. Nano2Glide skal derfor utvikle et innovativt produktkonsept som utvikles helhetlig og samtidig av ulike bedrifter, i motsetning til en tradisjonell trinnvis og separat produktutvikling. Konseptet danner grunnlag for flere framtidige produkter (nye ski, nye skiprepareringsverktøy, og nye smøreprodukter) og vi har estimert verdiskapingspotensialet til å være mellom 52 og 87 MNOK/år. I tillegg håper vi at kunnskapen Nano2Glide framskaffer hjelper norske utøvere til å vinne medaljer i framtidige mesterskap. De sentrale FoU-utfordringene prosjektet skal adressere er å modifisere både skisålematerialet og smøremiddel, og utvikle et optimalt skistruktureringsverktøy. For å kunne gjøre dette trenger vi også å forbedre testmetoder for screening/konsepttesting for å kunne dokumentere snøføret. Prosjektet skal jobbe mot et fullskala "proof of concept" for Team Madshus løpere i forkant av VM2023.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale