Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Alternativ tittel: PoultryBone: Protein and mineral extraction from chicken by-products

Tildelt: kr 0,50 mill.

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produksjon av kyllingfond, og fra det mineralrike sedimentet som gjenstår etter enzymatisk hydrolyse av kyllingbein, kan metoden anvendes til å utvinne mineraler og kollagenrike proteiner som blant annet kan brukes som nye lett fordøyelige fôringredienser og som kosttilskudd. Det omsøkte prosjektet harmonerer med de nasjonale målene for ressurseffektivitet, møter krav til den sirkulære økonomien, og representerer en mulighet for grønn vekst basert på teknologi fra den blå næringen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020