Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Tildelt: kr 19 419

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

296887

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksjonsprosessene rundt disse.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen