Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 for NORCE-2019

Tildelt: kr 6,0 mill.

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS ble fullintegrert i NORCE fra 1.10.2018, og fra 2019 også NORUT. For en nærmere beskrivelse av søknaden vår om PES midler for 2019, se vedlegget "Prosjektbeskrivelse".

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020