Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks

Alternativ tittel: Salmogram - Camera systems and AI for continued individual based follow-up of salmon

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

299345

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

"SALMOGRAM" er et todelt system som inneholder kamerateknologi, for innhenting av bilder, og bruk av kunstig intelligens til å analysere bildedata. Einer AS har allerede utviklet flere kameraløsninger, og har en unik modell for analysering av bilder. I første fase retter vi oss mot individgjenkjenning for å kunne følge et individ gjennom hele livssyklusen. Videre retter vi analysemodellen mot andre mer driftsøkonomiske ting å se på. Hensikten til systemet er å gi aksjonsbasert beslutningsstøtte til driftsledere i hele verdikjeden, gjennom et bedret statistisk grunnlag, og leveres på et format som tillater optimalisering av innsatsfaktorer som fôr, valg av rogn/smolt, og forenkler logistikk og rapportering. Einer AS har allerede blitt finansiert av Innovasjon Norge, og har tett samarbeid med NOFIMA og RealtTek ved NMBU. Gjennom dette samarbeidet har systemet blitt anvendt i fôrforsøk utført ved NMBU, der systemet har tillatt effektivisert datainnsamling. Gjennom dette samarbeidet har systemet blitt testet og videreutviklet over et års tid - med NOFIMA og NMBU som aktive sparre-partnere. Einer har også sterk tilknytting til innovasjonsmiljøet i Ås som spesialiserer seg teknologi rettet mot primærbehov, ofte innen smart hardware, datainnsamling og databehandling. Hensikten med StudENT FORNY er å gjennomføre en større pilot med krevende kunder - der hovedmålene er å signere intensjonsavtale, og demonstrere systemets evne til automatisert datainnsamling, og stige fra dagens 88% gjenkjenning til 94-99%. Et vellykket StudENT-prosjekt vil sørge for verifiserte resultater som kan støtte opp videre kommersialisering.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020