Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable development pathways achieving Human well-being while safeguarding the climate And Planet Earth

Alternativ tittel: Bærekraftige utviklingsveier – hvordan oppnå god livskvalitet samtidig som vi tar vare på klimaet og planeten vår

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

300330

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

SHAPE-prosjektet ønsker å skape vitenskapelig visjoner om hvordan menneskeheten kan oppnå god livskvalitet for alle samtidig som vi ivaretar planeten vår. Prosjektet er inspirert av FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals). FN opprettet disse målene for å ene aktører over hele verden til å skape et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn. Dessverre ligger vi an til å miste mange av målene. SHAPE ønsker å bidra til å endre dette. Et kritisk aspekt er spenning mellom utvikling på den ene siden og miljøvern på den andre siden. Hvordan kan vi sikre en rettferdig utvikling for alle, samtidig som vi stopper ødeleggelse av økosystemer? Prosjektet utvikler tre ulike historiefortellinger på hvordan disse målene skal nås og modellerer senarioer basert på hver av disse. Ved å foreslå bærekraftig utviklingsveier vil prosjektet vurdere de nødvendige endringene i offentlig politikk og måten vi produserer og konsumerer på varer som kreves. Produksjon av materialer forårsaker 23% av globalt klimagassutslipp, og store muligheter til å redusere både utslipp og andre miljøpåvirkninger er gjennom redusert materialbruk. Integrerte vurderingsmodeller som brukes til å utvikle bærekraft-scenarioer representerer ikke sammenheng mellom vekst i bygningsmassen og behov for materialene som bygninger består av, eller vekst i økonomien og behov for metaller som inngår i maskiner, anlegg, og fartøy. NTNUs arbeid består av en videreutvikling av en ODYM-RECC modellen som modellerer materialkretsløpet og sammenheng mellom økonomisk aktivitet og behov for ressurser. Med dette kan vi vise til nye muligheter til å bidra til bærekraftig utvikling gjennom sirkulærøkonomi, lettere konstruksjoner, og bærekraftige forbruksmønster.

The UN 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs) present a vision for the wellbeing of all people in prosperity, peace and partnership while preserving the integrity of our planet. However the world is not on track for meeting many of the SDGs. An integrated approach is needed to benefit from possible synergies between climate targets and other SDGs – while mitigating possible trade-offs. SHAPE will develop and analyse Sustainable Development Pathways (SDPs) that achieve the SDGs in 2030 and maintain sustainable development to reach the Paris climate goals until 2100. SHAPE brings together lead members of the Integrated Assessment Modeling Consortium (PIK, IIASA, UU) with experts in sustainability science and governance (DIE, SRC, IASS) and industrial ecology (NTNU). SHAPE will bring important progress beyond the state of the art by bridging model-based system analysis, industrial ecology modelling, social sciences, and participatory dialogue methods, thus providing a full interdisciplinary approach encompassing both natural and social sciences. The Norwegian component of the project sees NTNU leading scenario work on modelling sustainable consumption and production, and contributing strongly to work on inequality and scenario integration. The sustainable consumption and production work will focus on improving the empirical foundations for the quantification of demand-side drivers, with specific coverage of the roles of households, government and infrastructure in terms of overall resource use. At the same time, better representation of physical demands in the economy - with a focus on resource use through supply chains will be enacted. The project is expected to provide critical insights into trade-offs and synergies in furthering sustainable development.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima