Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Tildelt: kr 99 999

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrangert årlig siden 2016, senest i November 2018 i Lillestrøm med over 100 deltagere. Arrangementet er nå etablert seg som en viktig plattform for utveksling mellom ulike aktører som jobber innenfor fagområdet. Geofaredagen 2019 arrangeres av Institutt for geovitenskap ved UiB, i samarbeid med Institutt for Geografi og Geofysisk institutt. Dato for arrangementet er torsdag 31. oktober, 2019, og UiB Aulaen skal brukes som ramme for arrangementet. Dagen etter selve Geofaredagen, 1. November, arrangeres en ekskursjon for å befare områder utsatt for flom og skred på Vestlandet (Voss området). Ekskursjonen er et viktig element i arrangementet med tanke på å opprette kontakt mellom studenter fra de forskjellige lærestedene. Vi regner med ca 120 deltakere totalt i selve geofaredagen, og ca. 60 på ekskursjonen. Programmet for arrangementet vil omfatte tema innenfor alle relevante geofarer, som kan oppstå ved naturlige prosesser og menneskelig aktivitet; alle typer skred (snø, jord, stein), flom, erosjon, samt flodbølger, jordskjelv, og vulkanisme. Relasjonen mellom geofarer og klima, særlig til nedbør, vil også tas opp på konferansen. Det faglige programmet under konferansedagen legges opp som en felles sesjon med korte muntlige presentasjoner, samt poster utstillinger. Hovedvekten legges på presentasjoner fra studenter på MSc og PhD nivå, men andre får også anledning til å presentere faglig arbeid, hovedsakelig i form av postere. Arrangementet inkluderer leie av UiB Aulaen, lunsj og en felles middag torsdag 31. oktober, samt busstransport, ekskursjonsguider og lunsj under ekskursjonen fredag 1. november. Vi yter også reisestøtte til studenter.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima