Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Multiparameter Active Antenna Sensor

Alternativ tittel: Antennesensor for aktiv sensing av flere parametere

Tildelt: kr 10,0 mill.

Med utvidelse av tingens-internett (IoT) i forskjellige sektorer, det er estimert at antall tilkoblede enheter vil nå 75 milliarder innen 2025. En av de viktigste bruksområdene til disse enhetene er å føle/måle en eller flere fysiske parametere for overvåking- og/eller aktiveringsformål. Den raske utvikling og massive distribusjon av disse enhetene øker behovet for ny bærekraftig design som tar hensyn til maskinvarebruk og strømforbruk. Dette prosjekt har som mål å utforske en revolusjonerende sekundære bruk av sensornodens antenne for flere parameter måling ved bruk av følsomme sensitive materialer som er utplassert på antenneoverflate. Dette eliminerer den konvensjonelle bruken av sensorintegrerte kretser (IC) og mikrokontrollere, og deres tilhørende strømforbruk. Tanken er å flytte kompleksiteten fra sensorenheten til beregningen av sensordatamottaker stasjonen, hvor signalbehandling og maskinlæringsteknikker benyttes for fjern måling av de fysiske parameterne. Selve sensureringen er gjort ved å detektere endringer på antennestrålingsegenskapene forårsaket av de påførte sensitive materialene på antenneoverflaten. Ideen om å bruke antennen som en aktiv sensor for å måle flere parametere samtidig er nytt. Hvis det lykkes, vil det redusere maskinvarebruken av en standard sensornode med minst 50% (dvs. ingen sensor-IC-er, sampler og prosessor, og minne vil være nødvendig sammen med det tilhørende strømforbruket), noe som resulterer i mer enn dobling av batteriets levetid.

-

With the expansion of the internet-of-things (IoT) in various sectors, the number of connected devices is expected to reach 75 billion by 2025. One of the main use-cases of such devices is to sense one or more physical parameters for monitoring and/or actuation purposes. The rapid expansion and massive deployment of these devices rise the need for new design consideration to support its future sustainability in terms of hardware use and power consumption. Triggered by this, the MAAS project explores the revolutionary secondary use of the sensor node antenna for multiparameter active sensing purposes using sensitive sensing materials deployed on the antenna surface. This eliminates the conventional use of the sensor integrated circuits (ICs) and microcontrollers, and their associated power consumption. The idea is to move the complexity from the sensor node to the computation of the gateway station, where signal processing and machine learning techniques are employed to remotely sense the physical parameters. This is done by detecting changes on the radiation characteristics of the antenna sensor caused by the applied sensing materials. The idea of using the antenna as a multiparameter active sensor is an absolute novelty. If successful, it will reduce the hardware use of a standard sensor node by at least 50% (i.e. no sensor ICs, sampler and processor, and memory will be needed along with their associated power consumption), resulting in more than doubling their battery lifetime. Strategically, the project will strengthen the research-based professional educations and practices within electronics to meet the current and future needs of experts with the new knowledge and the innovation that the project brings. The ambition is to create a new generation of IoT devices that use the antenna not only for radiating electromagnetic waves, but also has a secondary functionality of actively sensing multiple physical parameters (without using sensor ICs and a microprocessor).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder