Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Formation of small plastic particles in the environment and their bioavailability, accumulation and impacts on aquatic species

Alternativ tittel: Dannelse av små plastpartikler i miljøet: Biotilgjengelighet, akkumulering og påvirkning på akvatiske arter

Tildelt: kr 10,0 mill.

REVEAL setter søkelys på hvordan små mikroplast (sMP; <100 um) og nanoplast (NP; <1 um) partikler dannes fra nedbrytningsprodukter av større plastgjenstander, og hvordan disse partiklene oppfører seg når de transporteres fra ferskvann via kystnære brakkvann og videre inn i det marine miljøet. Denne kunnskapen vil bli brukt til å utforme miljømessige relevante eksponeringsscenarioer slik at biotilgjengelighet, akkumulering og potensialet for toksikologiske effekter kan vurderes med bruk av akvatiske arter med høyest risiko for eksponering for sMP og NP. REVEAL legger sterk vekt på å utvikle og anvende kombinasjoner av innovative analyseverktøy og metoder for å identifisere og kvantifisere sMP i vandig miljø. Bruken av disse metodene på komplekse miljømatriser som sedimenter og biota vil også bli vurdert.

REVEAL will focus on studying how small microplastic (sMP; <100 µm) and nanoplastic (NP; <1 µm) particles are formed through degradation of larger plastic items and how these particles behave as they are transported from freshwater, through coastal brackish waters, and into the marine environment. This knowledge will be used to design environmentally relevant exposure scenarios so that the bioavailability, accumulation and potential for toxicological impacts can be assessed using aquatic organisms identified as being at highest risk to exposure. REVEAL will have a strong focus on developing and applying innovative combinations of analytical tools and approaches that are needed for identifying and quantifying sMP in natural waters. The application of these methods to complex environmental matrices such as sediments and biota will also be assessed. In a move away from using commercially available, 'pristine' spherical reference materials, REVEAL will produce and study partially degraded and irregular-shaped sMP and NP typically found in the environment. The project is developed around two specific case studies; polyethylene plastic bags and microplastic fibres from synthetic textiles. REVEAL will study how these consumer products degrade in aquatic environments, how the resulting sMP and NP degradation products behave in natural waters and whether these products are bioavailable to aquatic organisms. Importantly, REVEAL will determine whether sMP and NP are sufficiently small to transfer across biological barriers and bioaccumulate inside organisms, potentially causing adverse effects. By effectively communicating the knowledge generated, the project will contribute to increasing environmental awareness of this significant component of plastic pollution by informing strategically important international organisations such as the EU's Marine Strategy Framework Directive and the UN's Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling