Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Alternativ tittel: Crowdfunding i kultursektoren: Adopsjon, effekter og implikasjoner

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektnummer:

301291

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt). Det er gjort lite forskning på crowdfunding i kultursektoren. Dette prosjektet ønsker å bøte på det ved å utforske tre viktige temaer. Først undersøker vi hva som får artister til å bruke crowdfunding som finansiering. For det andre studerer vi hvordan crowdfunding påvirker kunstneres langsiktige økonomi, omdømme og måten de uttrykker seg på. Til slutt ser vi på hvordan crowdfunding påvirker kultursektoren generelt, både når det gjelder finansering og kunstneriske uttrykk. Kunnskapen som oppstår gjennom prosjektet vil være verdifull ikke bare for akademikere, men også andre aktører som kunstnere, crowdfunding-plattformer, offentlige myndigheter og offentlige og private organisasjoner som tilbyr støtteordninger for kunstnere. Dessuten kan crowdfunding i kultursektoren gi ringvirkninger til samfunnet ellers. Kan økt bruk av crowdfunding føre til høyere kulturelt mangfold og demokratisering av kultursektoren? Ved å delta i crowdfunding vil innbyggere ta en mer aktiv rolle i å støtte kulturprosjekter. De kan få muligheten til å uttrykke sine kulturelle preferanser og bidra til å realisere kulturprosjekter som ellers ikke ville være mulig på grunn av mangel på økonomiske ressurser. Crowdfunding vil også gi kunstnere anledning til å få tettere kontakt med deres publikum. Prosjektet holdte en lanserings event i mai 2021 på en digital konferanse «Crowdfunding for de kulturelle og kreative næringer i Norge» hvor flere kunstnere og andre interessenter fra kultursektoren var til stede. Prosjektet organiserte også flere internasjonale seminarer med kunstnere og crowdfunding eksperter. I 2022 ble det organisert et seminar i Belo Horizonte (Brasil), mens i 2023 ble det organisert to seminarer i Bangladesh (i Chittagong og Dhaka). Det ble gjennomført flere runder med datainnsamling, blant annet en nettbasert undersøkelse med utøvende kunstnere i flere land (Norge, Storbritannia og Brasil) for å vurdere deres holdninger og intensjoner til å bruke crowdfunding. En vitenskapelig artikkel basert på funn fra den norske undersøkelsen er nå under vurdering i International Journal of Entrepreneurship and Innovation. Prosjektpartnerne jobber videre med å analysere og sammenligne resultatene fra denne undersøkelsen for å identifisere eventuelle forskjeller i holdninger til crowdfunding i ulike land. Foreløpige resultater ble presentert på flere internasjonale konferanser. I tillegg gjennomførte vi en analyse av crowdfunding kampanjer publisert av norske kunstnere på Bidra og Kickstarter plattformer. Dette resulterte i en vitenskapelig artikkel i International Journal of Cultural Policy. Det var også gjennomført intervjuer med flere norske og brasilianske kunstnere som har erfaring med crowdfunding for å utforske hvilken rolle crowdfunding spiller i utviklingen av kunstneriske prosjekter. En vitenskapelig artikkel basert på disse funn er under vurdering i Journal of Cultural Economics. Prosjektpartnerne jobber nå med planlegging av oppfølgingsstudier, dvs. flere intervjuer med kunstnere og andre interessenter fra kultursektoren for å få en dypere innsikt i effekter av crowdfunding på kunstnernes økonomi, omdømme og måten de uttrykker seg på.

The culture sector experiences a number of challenges such as cuts in public funding and increased competition for donors and sponsors. At the same time, increasing digitalisation and emergence of alternative pathways circumventing traditional intermediaries brings new opportunities for self-production and self-release of artistic content. Crowdfunding - obtaining funding from large audiences, in which each backer provides a relatively small amount, instead of raising large sums from a small number of large investors and backers - represents a promising development in this regard by suggesting a new model for realizing a broad spectre of cultural productions. Despite its growing popularity, research dedicated to the role and impact of crowdfunding on stakeholders in the culture sector remains limited. This is surprising as crowdfunding may have critical influence on the balance between the commercial and non-commercial, the popular and the alternative artistic expression, aesthetic practices both online and offline, as well as the very structure of cultural funding. To address this gap, the current project seeks to explore three important themes currently either completely or largely absent from the existing literature. Instead of focusing on the success factors of crowdfunding campaigns mainly addressed in the previous literature, we shift the attention to fundamental questions about processes before and after crowdfunding practice. To do so, we focus on the following: identification of the factors influencing adoption of crowdfunding by artists (pre-campaign), the short- and long-term impacts of successful crowdfunding experience (post-campaign), and their implications at a sector level for aesthetic practices and traditional funders of cultural productions. This novel research agenda will be studied in Norway and can serve as a basis for replication studies in other national contexts with different traditions and institutional environments in the culture sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Finansieringskilder