Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Alternativ tittel: Crowdfunding i kultursektoren: Adopsjon, effekter og implikasjoner

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

301291

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt). Det er gjort lite forskning på crowdfunding i kultursektoren. Dette prosjektet ønsker å bøte på det ved å utforske tre viktige temaer. Først undersøker vi hva som får artister til å bruke crowdfunding som finansiering. For det andre studerer vi hvordan crowdfunding påvirker kunstneres langsiktige økonomi, omdømme og måten de uttrykker seg på. Til slutt ser vi på hvordan crowdfunding påvirker kultursektoren generelt, både når det gjelder finansering og kunstneriske uttrykk. Prosjektet bruker Norge som eksempel, og det kan danne grunnlag for tilsvarende studier i andre land. Kunnskapen som oppstår gjennom prosjektet vil være verdifull ikke bare for akademikere, men også andre aktører som kunstnere, crowdfunding-plattformer, offentlige myndigheter og offentlige og private organisasjoner som tilbyr støtteordninger for kunstnere. Dessuten kan crowdfunding i kultursektoren gi ringvirkninger til samfunnet for øvrig. Kan økt bruk av crowdfunding føre til høyere kulturelt mangfold og demokratisering av kultursektoren? Ved å delta i crowdfunding vil innbyggere ta en mer aktiv rolle i å støtte kulturprosjekter. De kan få muligheten til å uttrykke sine kulturelle preferanser og bidra til å realisere kulturprosjekter som ellers ikke ville være mulig på grunn av mangel på økonomiske ressurser. Crowdfunding vil også gi kunstnere anledning til å få tettere kontakt med deres publikum. Prosjektpartnerne hadde sitt første prosjektmøte i september 2020 for å diskutere det teoretiske grunnlaget og planlegge datainnsamling. Litteraturstudien i Arbeidspakke 2 er nå i gang og foreløpige resultater indikerer et stort behov for å studere motivasjoner og effekter av crowdfunding blant de enkelte kunstnere.

The culture sector experiences a number of challenges such as cuts in public funding and increased competition for donors and sponsors. At the same time, increasing digitalisation and emergence of alternative pathways circumventing traditional intermediaries brings new opportunities for self-production and self-release of artistic content. Crowdfunding - obtaining funding from large audiences, in which each backer provides a relatively small amount, instead of raising large sums from a small number of large investors and backers - represents a promising development in this regard by suggesting a new model for realizing a broad spectre of cultural productions. Despite its growing popularity, research dedicated to the role and impact of crowdfunding on stakeholders in the culture sector remains limited. This is surprising as crowdfunding may have critical influence on the balance between the commercial and non-commercial, the popular and the alternative artistic expression, aesthetic practices both online and offline, as well as the very structure of cultural funding. To address this gap, the current project seeks to explore three important themes currently either completely or largely absent from the existing literature. Instead of focusing on the success factors of crowdfunding campaigns mainly addressed in the previous literature, we shift the attention to fundamental questions about processes before and after crowdfunding practice. To do so, we focus on the following: identification of the factors influencing adoption of crowdfunding by artists (pre-campaign), the short- and long-term impacts of successful crowdfunding experience (post-campaign), and their implications at a sector level for aesthetic practices and traditional funders of cultural productions. This novel research agenda will be studied in Norway and can serve as a basis for replication studies in other national contexts with different traditions and institutional environments in the culture sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Finansieringskilder