Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Alternativ tittel: Arktiske stemmer i kunst og litteratur i det lange 1800-tallet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Vest-Arktis mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk og dyr der opplevde økt kontakt med og påvirkning fra Europa og Nord-Amerika. Dette var følgen av en intensivert euro-amerikansk imperialisme som gjorde seg gjeldende gjennom ekspedisjoner, reiser og utvidet bosetning, misjonering, ressursutnyttelse og administrering. Samtidig ble det produsert en haug av tekster og bilder, fra dagbøker, brev og skisser skrevet eller tegnet i Arktis, til ekspedisjonsberetninger, illustrasjoner, romaner og malerier produsert i Europa og Nord-Amerika. Felles for dette materialet var at det i all hovedsak var laget eller inspirert av europeiske og amerikanske menn som, direkte eller indirekte, var knyttet til koloniale virksomheter i Arktis. En konsekvens av dette var at perspektivene til arktiske urfolk og hensyn til dyr ble ekskludert. Arctic Voices reviderer den dominerende polarhistorien ved å fremheve perspektivene og opplevelsene til dem som var på den mottagende siden av euro-amerikansk imperialisme i Arktis. Spor til denne historien finner vi i tekster og bilder som har sitt utgangspunkt i møter mellom arktiske urfolk og europeere/amerikanere, og mellom mennesker og arktiske dyr. Disse kildene kan deles inn i 3 kategorier: 1) Euro-amerikansk kunst og litteratur som bærer spor eller tydelig tilstedeværelse av arktiske urfolk, 2) bilder og tekst av arktiske urfolksindivider som arbeidet i en kolonial kontekst, 3) vestlig og arktisk kunst og litteratur som viser til dyrs agens. Vi analyserer disse kildene gjennom et teoretisk rammeverk bestående av urfolksmetodologi, postkolonial, økokritisk og økofeministisk teori. Vår hypotese er at en slik tilnærming til tekstlig og visuell analyse vil bringe fram en mer demokratisk, likeverdig og bærekraftig måte å forstå menneskets forhold til miljøet i Arktisk dag. I året som har gått har prosjektets hovedfokus vært å utvikle et temanummer om historier fra den arktiske kontaktsonen for tidsskriftet Interventions: International Journal of Postcolonial Studies. Arbeidet med dette har sin rot i en workshop som ble organisert på Riddu Ri??u festivalen i 2019, før prosjektets start. Vi planla en andre workshop i Anchorage, i samarbeid med Anchorage Museum, for november 2020, men denne måtte til slutt gjennomføres digitalt. Ved siden av vårt pågående arbeid med temanummeret, bearbeider vi et par av artiklene til mer populærvitenskapelige tekster som skal oversettes til grønlandsk og publiseres lokalt.

This project revisits the peak of Arctic imperialism between about 1789-1914. It engenders an alternative history of the Western Arctic that places at the centre the presence of marginalised others: Arctic indigenous peoples and animals. The underlying premise driving the project is that this approach to textual and visual analysis may elicit more sustainable ways of understanding human relationships to the environment than those which govern the inherited Cartesian thinking of Western society still today. It is the first research project within Arctic studies in the humanities fully committed to making heard the agency of indigenous and animal others in connection to European exploration and colonisation of the Arctic during the long nineteenth century. Arctic Voices directs an international network of early career and established scholars in the humanities. Across its 4 years of funding, the project makes available its on-going research and outputs to a broad audience of peers, students and the public. These outputs involve an international conference, a diversity of publications including a historical art exhibition in collaboration with Northern Norway Art Museum, and the development of university curriculum, in addition to peer-reviewed articles in open-access international journals. The thematic, approach and strategy of Arctic Voices address a number of RCN/Young Research Talents priorities and the UN’s Sustainable Development Goals. It: 1) develops new and creative knowledge stemming from a multidisciplinary, international network of subject-area experts; 2) advances academic and public knowledge of human relationships to the natural environment, and alternative ways of understanding this; 3) takes the ethics of gender, race and the environment seriously; 4) promotes the career of early researchers with the appointment of a PhD, postdoctoral research fellow and 2 short-term research fellows; 5) advances the career of women and an indigenous scholar.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam