Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BEtablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction (BETAMI)

Alternativ tittel: Betablokkere etter akutt hjerteinfarkt hos pasienter uten redusert venstre hjertekommarfunksjon

Tildelt: kr 11,9 mill.

Akutt hjerteinfarkt er en ledende årsak til sykdom og død i Norge og resten av verden. BETAMI er en stor studie som undersøker nytten av å bruke legemidlet betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt. Betablokker er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjerte- og kar hendelser etter hjerteinfarkt i mer enn 30 år. Etter at vi begynte å behandle hjerteinfarkt med utblokking og blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner, er vi usikre på om betablokkeren fortsatt er gunstig for disse pasientene. Deltagerne i studien trekker lodd om hvem som skal få betablokker eller ikke (kalt randomisering). All annen behandling og oppfølging er lik. Det er planlagt å inkludere 3000 pasienter fra de fleste store og mellomstore sykehus i hele Norge og 2500 fra en tilsvarende studie som pågår i Danmark (DANBLOCK). Det er allerede inkludert nesten 5000 pasienter til studien. Studien har hatt god rekruttering av pasienter også under pandemien. Vi forventer å avslutte rekruttering av pasienter ila. 2023. Alle pasientene blir fulgt opp via nasjonale registre. Deltakerne svarer også på spørreskjemaer før utskrivelse fra sykehuset, etter 30 dager og deretter hver 6 måned om blant annet levevaner, medisinbruk, livskvalitet, stress og mulige bivirkninger av betablokkeren. En del pasienter fra BETAMI studien tar også blodprøver for legemiddelanalyser. Studien vil avklare om betablokkeren fortsatt beskytter mot nye hjerte og-kar hendelser og død hos hjerteinfarktpasienten eller ikke. Du kan lese mer om BETAMI på studiens hjemmeside www.betami.org.

BETAMI is a randomized controlled multi-center superiority study designed and powered to provide a definite answer to whether ß-blocker treatment still improves clinical outcome for the large numbers of patients that suffer a myocardial infarction (MI). After more than thirty years of improved care, ß-blockers are prescribed as they were decades ago. BETAMI draws into question if ß-blockers give a net health benefit in contemporary reperfused post-MI patients without evidence of heart failure. BETAMI will individualize ß-blocker treatment: The clinical, psychosocial, health economic, and pharmacological study results combined will certainly contribute to more personalized and cost-effective secondary preventive treatment, monitoring and follow-up care for one of the leading and growing chronic diseases worldwide. BETAMI will perform: -Important outcome analyses -A comprehensive health-economic evaluation by linking study data to the unique national registries in Norway -Patient Reported Outcome Measures (PROMS) analyses for new and requested knowledge about symptom burden, psychosocial factors, quality of life, lifestyle behavior and rehabilitation -Drug metabolism/genetic analyses of ß-blocker therapy and other cardiovascular drugs related to treatment effect, side-effects and adherence (by novel biochemical methods) BETAMI is one of the largest and most ambitious patient-related clinical research projects ever performed in Norway. BETAMI has strong interdisciplinary study organization with participants from all large cardiac centers in Norway. BETAMI results will affect current practice and thus have major implications for patients and treating physicians, as well as for stakeholders and authorities that organize and fund secondary healthcare services. BETAMI will ensure that MI patients receive high-quality and reliable and personalized diagnostics, treatment and rehabilitation throughout their disease trajectory as called for in the BEHANDLING program.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering