Tilbake til søkeresultatene

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Alternativ tittel: Forvalte eller ei: Overveielse av fordelen med å forvalte en plantes økosystem bjørnetjenester

Tildelt: kr 12,1 mill.

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter i å spire og vokse opp, og en rekke jordorganismer gir tapt i møte med krekling. Beitedyr unngår områder med mye krekling. Krekling påvirker også ferskvann, og i elver med krekling langs elvebredden kan fiskeyngel skades. Når nå krekling ser ut til å være en klimavinner og øker i mengde kan dette få store konsekvenser i utmark. I MONEC dokumenterer vi hvor mye, og i hvilke habitat krekling har endret utbredelse i løpet av de siste 20 til 50 år. Med denne informasjonen kan vi så anslå hvor, og hvor raskt krekling vil øke sin utbredelse i framtiden. Vi tester også mulige tiltak for å begrense krekling og samtidig fremme lokal biodiversitet og primærproduksjon. Biodiversitet og primærproduksjon er økosystem tjenester som ikke er direkte høstbare av oss. Ved likefullt å inkludere disse tjenestene i økonomiske modeller vil vi kunne teste om tiltak som begrenser krekling og som fremmer mangfold, også er økonomisk farbare. Testene gjøres i samarbeide med reindriftsutøvere og sauebønder i deres beiteområder i Nord-Norge. Til slutt skal vi vurdere om det er en langsiktig økologisk og økonomisk fordel i å begrense krekling i utmark, eller om økosystem tjenestene som krekling leverer likefullt trumfer bjørnetjenestene.

In this project we will challenge the current management model of the socio-ecological system of reindeer husbandry by evaluating management effects of crowberry, a native invasive species. The system is currently managed in terms of animal numbers. Moreover, because reindeer husbandry shares pastures with sheep husbandry and a range of wildlife species, a potential failing management to what seems to be a decreasing carrying capacity of the rangeland pastures, can have serious ecosystem ramifications. Crowberry has ecological ramifications to the biodiversity terrestrial ecosystem and likely also the connected freshwater ecosystem, in turn likely impacting on the socio-ecological system as well as more general ecosystem functioning to the extent it can be considered an ecosystem disservice. However, managing a native invasive species may seem like an impossible task. In this project we evaluate the costs and benefits of management of crowberry to the socio-ecological system as well as to other ecosystem services. As our evaluation system we will combine a set of approaches including revisiting large scale areas to assess the impact of the above mentioned pressures over the last decades. We will focus on biodiversity and ecosystem functioning of the terrestrial ecosystem, and assess associated ecosystem services of both the terrestrial and the connected freshwater systems. We will explore ways to value biodiversity and ecosystem functioning as input to bio-economic modelling. Finally, we will provide a policy-relevant cost-benefit analysis of consequences of multiple pressure management, exploring whether management of the ecosystem disservices of a native invasive plant is advisable.

Budsjettformål:

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Finansieringskilder