Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

XR-Naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for longer term and post treatment recovery

Alternativ tittel: Langtidsvirkende naltrekson i behandling av opioid avhengighet: betydningen av psykososiale faktorer for langtids rusfrihet og recovery.

Tildelt: kr 7,0 mill.

Opioidavhengighet har flere negative konsekvenser for brukerne, deres familier og samfunnet inkludert risikoen for overdosedødsfall . Behandling er den mest effektive måten å forhindre slike negative konsekvenser og for å fremme recovery prosesser. Opioidbrukere er en heterogen gruppe, og det bør derfor utvikles behandlingsalternativer som er individuelt tilpasset for å bedre muligheten for recovery. Langtidsvirkende naltrexon-injeksjoner (XR-NTX) er en ny behandlingsmulighet for opioidavhengighet som blokkerer euforiske effekter av heroin og andre opioider og forhindrer overdosering av opioider. I motsetning til behandling med metadon eller buprenorfin, som brukes i Legemiddel-Assistert Behandling (LAR), så hjelper XR-NTX behandling pasientene med å avstå fra opioider over tid. Den pågående NaltRec-studien utforsker ulike opplevelser og effekter av behandling med XR-NTX blant opioidavhengiger med hovedfokus på pasientenes recovery-prosess. I tillegg til å undersøke sikkerheten og effekten av XR-NTX-behandling, vil studien undersøke personlige og psykologiske hindringer og støttende faktorer av viktighet for å kunne oppnå langvarig avhold fra sin opioidavhengighet ved hjelp av XR-NTX. Videre vil studien undersøke langtidseffekter også etter at pasienten har sluttet med XR-NTX, inkludert videre avhold fra opioider og fortsatte recovery-prosess. Dette vil kunne gi et viktig grunnlag for å kunne si noe om anbefalt behandlingsvarighet av XR-NTX. Den planlagte 12 måneders behandlingsperioden sammen med en 12 måneders oppfølgingsperiode etter at XR-NTX behandling er nå avsluttet. Dataene vil kunne gi ny kunnskap om langtidseffekten av behandling av opioid-avhengighet, ikke bare med XR-NTX men også for andre typer av behandling. Registerdata for en periode på 12 måneder før og etter behandling vil bli innhentet, og basert på alle data vil det gjennomføres en kostnads-effektivitetsanalyse av XR-NTX-brukt i klinisk behandling.

This proposal for an extension of the ongoing NaltRec study will enable us to explore the degree of sustained abstinence and recovery among opioid dependent individuals also after longer term (up to 12 months) XR-NTX treatment. By individually adapted treatment duration, we will be able to investigate how the length of treatment will influence treatment outcomes and propose a treatment period sufficient to enable a recovery process. The study will also identify patient characteristics (matching factors) that may predict individual lengths of treatment necessary for post treatment effectiveness. Identifying these factors may provide a more robust foundation for clinical recommendation of XR-NTX treatment duration. We will further explore possible differences between shorter- and longer term treatment effectiveness with regard to the status 3, 6 and 12 months post treatment. This will include recovery process, degree of post treatment waning and cost effectiveness. Further we will focus on facilitators and hindrances for staying in longer term treatment and post treatment recovery. This is the first study in Europe on individual recovery in patients receiving longer term treatment with XR-NTX and during 12 months post treatment follow-up in a naturalistic clinical setting. This is also the longest follow-up treatment study performed on treatment with XR-NTX. We do not expect all patients to be in need of 12 months treatment, and we assume that a number of patients will be comfortable with a shorter duration of treatment (6-9 months). This makes it possible to study the individual need for XR-NTX treatment with regard to longer term and post treatment abstinence and recovery. This will further allow a first step towards defining a recommendation for duration of treatment with XR-NTX and also to propose individual needs in treatment length and recovery support. Today there is no recommendation available for the duration of XR-NTX treatment.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering