Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Alternativ tittel: Effekter av klima og patogener på vill laksefisk i Norge

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

303301

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm økning av laksefisk i kystnære farvann året rundt, og ført til en endret sykdomsdynamikk hos både oppdrett og villaks. Påvirkningen av parasitten lakselus er en veldokumentert problemstilling mellom oppdrettslaks og villaks. I sterk kontrast til dette er kunnskapen andre patogener som virus, bakterier og mikroparasitter dårlig dokumentert. I Norge har effekten av lakselus på villfisk ført til sterkere restriksjoner på oppdrett av laks i sørlige deler av Norge, som har ført til at oppdrettsnæringen har begynt å jobbe med å ekspandere produksjonen i Nord-Norge. I Nord-Norge har effekten av lakselus på vill laksefisk vært minimal på grunn av den begrensede produksjonen av oppdrettsfisk og lave vanntemperaturer. Dette er derimot i ferd med å endres. Både temperaturen i havet (på grunn av klimaendringer) og produksjonsmengden av oppdrettslaks (på grunn av de strengere restriksjonene i sør og økt etterspørsel) er økende i nordlige deler av norskekysten. Samtidig finner vi noen av de største villaksbestandene i verden i disse områdene. Villaksen i nord har aldri vært eksponert for et høyt smittepress fra lakseoppdrett, og det stilles nå spørsmål om hvordan disse bestandene kommer til å bli påvirket av den store omveltningen som nå er i ferd med å skje. I dette forskningsprosjektet undersøker vi (1) hvilke typer patogener vill laksefisk har langs norskekysten, (2) hvordan immunforsvaret til villaks varierer fra nord til sør, (3) hvordan atferden og gytesuksessen til villaks og sjøørret påvirkes av disse patogenene, og (4) hvordan temperatur og patogener vil vekselvirke og påvirke fysiologien til laks og sjøørret i fremtidens klimasenario. Siden oppstart i 2020 har vi merket og tatt gjellebiopsier på 130 laks og sjøørret i Vosso. På den nordlige lokasjonen, Beiarelva har vi merket 50 sjøørret. I tillegg har vi inkludert to nye lokasjoner etter oppstart i henholdsvis Stjørdalselva og Aurland hvor vi har merket 70 og 31 ørret. Ytterligere fisk vil merkes i Stjørdalselva høsten 2021, hvor disse fiskene også vil gjennomgå respirometri-tester for å gi data til prosjektets tredje arbeidspakke.I samarbeid med Havforskningsinstuttets lakselus overvåkning er det nå samlet inn gjelleprøver fra en rekke stasjoner fra sør til nord i norge som skal screenes for sykdommer ved bruk av genetiske metoder i canada. I det neste året vil vi ha fokus på merke de sist ørretene og laksen i prosjektet, samle inn data fra lyttebøyenettverkene, screen gjellerprøvene for sykdommer og analysere data som skal være fundamentet for manuskriptene i arbeidspakkene.

Little is known about the diversity and distribution of salmonid pathogens and their impacts on individual performance. In Norway, this knowledge is essential to understanding ecosystem dynamics given that terrestrial, marine, and freshwater environments are linked by migratory salmonids. A changing seascape due to anthropogenic activity and climate change means host-pathogen dynamics are likely to shift, necessitating an understanding of these processes for both fundamental and applied science. Presently, this knowledge is lacking in Norway. The PACE project will implement state of the art tools in fish biopsy and tracking to model the diversity and distribution of viruses, bacteria, and parasites of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) along a latitudinal gradient in Norway and evaluate how these affect performance. Southern Norway is characterized by warmer temperatures and higher density of aquaculture and also more threatened stocks of salmon and sea trout. Northern regions are now exposed to relatively rapid warming and soon will encounter expansion of aquaculture activities. The interaction between climate and pathogens could threaten the viability of aquaculture as well as the native wild fish stocks in the north. In three work packages we will use molecular genomics to reveal pathogen biogeography and with biotelemetry and bioenergetics modeling we will investigate how pathogens impact fish performance in terms of physiology, behaviour, and life history. Results from the PACE project will be new and highly valuable knowledge to be used by aquaculture and industry regulators working to maximize sustainability of these operations. Tourism, fishing industries, and the environment will benefit from a more complete understanding of the salmonid host-pathogen ecosystem developed through PACE.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø