Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exercised Plasma to Treat Alzheimers Disease, The ExPlas Study

Alternativ tittel: ExPlas - Kan plasma fra trente personer behandle Alzheimers sykdom?

Tildelt: kr 13,9 mill.

Ligger nøkkelen til å forebygge og behandle Alzheimer i blodet til de som trener? Dette spørsmålet stiller vi for å bidra til å undersøke potensielt nye muligheter for utvikling av medisin som kan forebygge-, forsinke- og/eller behandle Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Den største risikofaktoren for Alzheimer er høy alder. Siden verdens befolkning raskt får flere eldre er prevalensen av denne dødelige sykdommen forventet tredoblet innen år 2050 om ikke mer effektive medisiner og behandlingsformer fremskaffes. En person diagnostiseres hvert minutt, og til dags dato er ingen effektiv behandlingsmulighet tilgjengelig. Flere forskningsstudier har vist at helsen til hjertet og blodårene er tett knyttet sammen med helsen til hjernen vår, og trening har blitt vist å være effektiv for forebygging av Alzheimer. Men hvordan dette fungerer er det ingen som vet enda. Nylig har forskere ved universitetene Harvard og Stanford i USA vist at blod fra unge mus injisert inn i gamle mus virker foryngende på hjernen og beskytter mot Alzheimerrelatert skade i hjernen. Denne forskningen inspirerer til å studere blodets sammensetning og muligheten for at blod kan inneholde små molekyler som, hvis identifisert og vist effektiv, kan bli puttet i en pille og brukt til å behandle pasienter. Forskere ved Stanford er i gang med den første kliniske studien der de undersøker om ungt blod kan være fordelaktig for Alzheimerpasienter. Vi tror at trent blod har potensiale til å forsinke degenerering av hjernen og forebygge utviklingen av Alzheimer, i større grad enn ungt blod. Spørsmålet om trent blod som terapi er aldri tidligere studert og vil gjennomføres i dette prosjektet. Studien gjennomføres i samarbeid med forskere ved NTNU, leger og forskere fra St. Olavs Hospital, og Universitetet i Oslo i samråd med verdensledende forskere ved blant annet Harvard Medical School.

The number of people around the world above the age of 60 is increasing, and forecast to reach 2 billion by 2050. With this come the challenges of handling age-related neurodegenerative diseases such as mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD). No cure exists; AD-drug candidates have a failure rate of 99.6%, treatment options are only marginally effective, the need for optimized prevention, diagnostics and treatment is obvious. Exercise training and particularly a high age-relative fitness level are emerging as the most promising preventive “AD medicines” with direct beneficial impact on enhancing cognitive function as well as quality of life. Many diseased MCI/AD patients are not able to exercise and may, therefore, not be able to benefit from the positive effects of exercise training. In this study, we aim to test the hypothesis that blood borne factors induced by exercise are responsible for beneficial effects of exercise on the brain. The study is part of a long-lasting translational and multidisciplinary effort to determine whether physical activity and exercise-induced blood borne factors hold the key to prevent and treat AD and neurodegeneration. Here we will use a randomized double-blind placebo-controlled design and investigate the effect of regular (3x4 weeks over 12 months) transfusion of fresh frozen plasma from well-trained healthy donors (ExPlas) into blood-type matched patients with MCI or early stage AD upon cognitive function, functional capacity, biomarker-profile in cerebrospinal fluid, fMRI, fitness and quality of life. Our overarching hypothesis is that exercised blood slow progression of disease, improve cognitive function and functional capacity, and ameliorate disease biomarker-profile. The study is approved by the Regional Ethical Committee (REK 2018/702) and the Norwegian Medicines Agency (Statens Legemiddelverk), EudraCT No. 2018-000148-24.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering