Tilbake til søkeresultatene

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Moral residue – epistemological ramifications, emotional implications, and didactic opportunities.

Tildelt: kr 0,50 mill.

I revideringen av prosjektsøknaden vil fokus være på de fire punktene nevnt under hovedmål og delmål nevnt ovenfor.

Budsjettformål:

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering