Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113388 Development of reference standards for the analysis of chlorinated paraffins (CPs)

Alternativ tittel: Utvikling av referansematerialer for analyse av klorerte paraffiner (CPs)

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektnummer:

305426

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

WP1: Project Management JRC og VUA assisterte Chiron i WP1. Kommunikasjonen mellom partnerne foregikk via e-post og ved TEAMS-møter. Partnerne kommuniserte godt og hadde mye kontakt i denne perioden da produktene fra Chiron var en del av sertifiseringen ved JRC. Det var Ingen formelle prosjektmøter, men et formelt avslutningsseminar er planlagt i november/desember. WP2: Utnyttelse og formidling Det ble produsert tre produktblader som dekket 13C-CPs, native individuelle kongenere og enkeltkjede blandinger. Et postkort med QR-kode som sammenstiller de tilgjengelige ressursene ble produsert for distribusjon på konferanser og i produktforsendelser. En rabattkupong for 10 % rabatt på den første bestillingen av CPs ble opprettet som et kjøpsinitiativ. Et nytt konferansebanner ble opprettet for lanseringsarrangementet i Dioxin konferense. E-postbunntekster, nettsidebannere, programannonsering og sosiale innlegg ble laget for Dioxin. Chloffin-merkede penner ble bestilt for reklameformål. 4-punkts massasjeapparater i form av Chloffin-merkevaren ble bestilt som salgsfremmende gaver med slagordet "la Chloffin ta stresset ut av CP-analyse". En ny animasjon ble produsert basert på dette slagordet med tegneserie-ampullefigurer. Chloffin-nettstedet ble oppdatert med Chirons komplette CP-serie ved å bruke 3 generasjoner for å skille. En presentasjon ble levert på BFR 2022; Ny generasjon referansestandarder for klorparafiner. WP3: Spesifikasjoner og markedskrav Arbeidet med markedskrav videreføres gjennom kundehenvendelser og ved å snakke med potensielle brukere. Spesielt har denne informasjonen vært relevant i utformingen av standarder for en interlaboratoriestudie (ILS) utført av JRC og for utformingen av nye 13C-merkede interne standarder. WP4: Syntese av NPS referansemateriell Til sammen siden forrige rapport (nr. 5) er følgende syntese oppnådd: 4 nye CP-kongenere; 8 13C-merkede CP-er; 13 enkeltkjede blandinger. Et patent på 13C-merkede CP-er følges opp og er under behandling. To vanlige kalibranter er laget og sertifisert, en for enkeltkongenere og en for enkeltkjedeblandinger WP5: Metabolitt og aktivitetsidentifikasjon. Arbeidet og rapport er ved Virje Universitet i Amsterdam og JRC. WP6: Sertifisering av referansematerialer Sertifiseringen av de vanlige kalibrantene for sertifiseringen av fiske-CRM ble fullført. Videre er sertifiseringen av enkeltkomponenter pågående og er planlagt i desember 2022.

CPs have high emerging emerging environmental concern due it is heavy and high volume production, it's long-range transport and persistence as environmental contaminants and the posibility of bio accumulation and toxicity. SCCPs were classified as POPs under the UN Stockholm Convention in 2017, and have been placed on several monitoring lists, such as the 2000/60/EC Water Framework Directive. CPs monitoring and analysis is quite chllenging, the main reasron is that no suitable and generally acceped reference standards are commercially available. CHLOFFIN project aimed to develop CP standards with defined composition and response factors, which are similar to the industrial mixtures. With the completion of CHLOFFIN project, Chiron has successfully developed and produced dufferent types of CP reference materials and CRMs, these standards will enable accurate quantification of CPs as well as helping in distingushing the various CP congener groups. The standards developed are well accepted by end-user such as Institutions, laboratories, for carry on both CPs research and routine analysis.

Chlorinated paraffins (CPs) are complex mixtures of thousands of isomers, produced in high volumes, and are used as plasticizers, flame retardants and metal working fluids. Production takes place at all continents and estimates of total global production are far over 2 million tons/yr, led by China (1.3 MT/year) and India (0.6 MT/yr, growing at 14-18%/yr). For a persistent compound, these are extreme volumes, e.g. total of polychlorinated biphenyls (PCBs) ever made worldwide is ca. 1.3 million ton. CPs (short- and medium- chain) are classified as persistent and their physical properties imply a high potential for bioaccumulation, with potential carcinogenic to humans according to the International Agency for Research on Cancer (IARC). SCCPs are under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), they have been prohibited in the EU since 2012 (Regulation (EC)850/2004) – but, due to their persistence, CPs will be in the environment for decades. The acceptance of SCCPs as POP was the longest process of all POPs due to lack of reliable analytical methods – a key driver for the CHLOFFIN project. Our goal is to develop a production platform for CPs certified reference materials, mainly targeting short- and medium- chain CPs, comprising: 1. New reference materials incl. pure native single standards, 13C labelled CPs as internal standards and matrix material certified; 2. New production process for synthesis to achieve high yields and purity, incl. synthesis of native and 13C-labelled SCCPs and MCCPs; 3. New analysis methods for native and stable isotope CPs; 4. New and robust analysis methods (process and protocol) for SCCPs and MCCPs. CRMs and matrix material will be analysed, certified and will be tested for purity and relevance as standards. The main results will be the tested and certified reference materials, synthesis processes and matrix material CRMs, which will be applied and tested in environmental and food safety analysis.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS