Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 23 000

Delfinansiering av open access artikler.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet