Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å samarbeide om styrke effekten av TRAFIG-prosjektet i Norge samt å dele og fremme velprøvde løsninger for langvarige fortrengningssituasjoner, inkludert 1) EU-baserte politiske løsninger; 2) økonomisk drevne løsninger; og 3) første vertslands-politikk. Disse tre formålene blir spesielt oppfylt gjennom merverdien de norske partnerne tilfører gjennom FORSTERK-prosjektet.

-

While most consider displacement a temporary condition, the Horizon 2020 project -TRAFIG has been examining solutions for the growing phenomena of long-term and protracted displacement. This FORSTERK project consolidates and concretizes the international and interdisciplinary Horizon 2020-TRAFIG research on solutions for protracted displacement situations with Norwegian researchers at 3 partner institutions and with 4 project beneficiaries. Through a thoughtful and impactful series of proposed activities, the 2-year project will enhance access to the knowledge produced for Norwegian scholars, policy-makers, and the public alike. This collaboration will investigate and disseminate additional streams of research that build upon and grow the Horizon 2020 research on protracted displacement in 1) EU-based policy solutions; 2) economically-driven solutions; and 3) first host-country policies, especially as they impact Norway. In the future, this group of researchers aims to submit a Horizon 2020 application on the topic and grow a durable network of Norwegian scholars on the theme.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder