Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automated and optimized planning for suppliers of seafood

Alternativ tittel: Automatisert og optimalisert planlegging for tilbydere av sjømat

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309212

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Sjømatleverandører som tilbyr fisk fra havbruksnæringen kjøper fra mange produsenter og selger til mange kjøpere, de velger også hvordan fisken skal transporteres fra leverandør til kjøper. Det er aldri perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, så salgsleddet må gjøre en best mulig tilordning av tilgjengelig fisk til det kjøperne ønsker. Denne tilordningen må ta hensyn til faktorer som størrelse på fisken, sertifiseringer, prioritering av kunder, kunders fleksibilitet, kontraktsmessige forpliktelser, priser, og logistikk. I dag blir både matching av tilbud og etterspørsel og valg av transportalternativer gjort manuelt, noe som tar mye tid og sannsynligvis gir ikke-optimale løsninger. Målet i FishTraOpt-prosjektet er å tilby beslutningsstøtte for automatisert og optimalisert planlegging for tilbydere av sjømat. Maritech er et Molde-basert firma som tilbyr programvareløsninger, inkludert ERP (Enterprise Resource Planning) systemer, til sjømatnæringen, og Lerøy Seafood Group er en av Norges største tilbydere av sjømat. I dette prosjektet skal Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde utføre forskning for å støtte Maritech og Lerøy i utvikling av løsninger for planleggingsproblemet vi har skissert her, basert på input fra både Maritech som programvareutvikler og -leverandør, og Lerøy Seafood som en industriaktør som kjenner problemet fra sin daglige virksomhet som tilbyder av sjømat. Prosjektet har utviklet en algoritme/prototype som foreslår en fordeling av tilgjengelig fisk til ordre. Alle krav til sertifisering/godkjenning/helsetilstand blir tatt hensyn til, og kundenes ønsker om mengde og fordeling på størrelser blir best mulig ivaretatt innenfor grensene av tilgjegelig fisk. Vi undersøker muligheten for å ta i bruk en testversjon hos Lerøy i siste del av prosjekterioden, i tillegg arbeides det med forbedringer i algoritmen for å tilordne mer av den tilgjengelige fisken.

The general idea of the FishTraOpt project is to provide decision support for automated and optimized planning for suppliers of seafood. Decision support systems are important strategic tools for maintaining and further developing the competitiveness of the Norwegian fishery and aquaculture industry. There is a need both to get a better overview of the logistical challenges currently facing the Norwegian fishery and aquaculture industry, and to find better solutions for some of the logistic functions in the supply chains, which are currently based on manual planning and suboptimal solutions. Digitalization (automation) and optimization (reengineering) of all types of logistic processes (i.e. logistics management) must take place in collaboration with customers, and can thus be developed as a competitive advantage for Norwegian companies. Suppliers of seafood buy fish from many suppliers and sell to many customers, and organise transport of the fish from supplier to buyer. Typically, fish of a given size and quality is allocated to customers before the actual supply is known, and a re-allocation must be performed once the actual supply is known. The allocation considers factors like raw material size, certifications, customer priority, customer flexibility, contract obligations, prices, and logistics. Today, both matching of supply and demand and selection of transportation alternatives are done manually, which takes a lot of time and most likely lead to suboptimal solutions. Maritech Systems is a major provider of ERP systems for the seafood industry, and Lerøy Seafood Group is a world-leading seafood corporation whose core business is production of salmon and trout. These two companies, with Møreforsking Molde and Molde University College as research partners, will work together in this project to develop decision support for suppliers of seafood.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning