Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NTNU-Chinese Collaboration on Next Generation Power Electronics Converters for Renewable Energy

Alternativ tittel: NTNU-Kinesisk samarbeid om neste generasjons kraftelektroniske omformere for fornybar energi

Tildelt: kr 4,2 mill.

Den økende integreringen av fornybare energikilder i kraftsystemet vil øke avkarboniseringen av energisektoren. Integrering av storskala fornybare energikilder krever endringer i både design og drift av det eksisterende kraftsystemet. For å øke samhandlingen mellom fornybare energikilder og kraftsystemet kreves det òg spesialiserte løsninger som kan sikre stabil, pålitelig og effektiv drift. Kraftelektronikk er nødvendig for å realisere disse målene. Forskningsfeltet kraftelektronikk er av natur tverrfaglig og krever spesifikk kompetanse fra mange felt innen elektroteknikken. CoNeCt prosjektet sikter på etablering av et internasjonalt forskningssamarbeid og rammeverk for utdanning mellom Norge og Kina til neste generasjons kraftelektronikk for fornybare energikilder. Vitenskapelig kompetanse i kraftelektronikk fra tre universiteter: NTNU, Shanghai Jiaotong og Xi’an Jiaotong, skal kombineres, utvikles og ekspanderes i dette prosjektet. Prosjektets mål vil bli virkeliggjort ved organisering av felles forskningsaktiviteter. Aktivitetene vil inneholde både lang- og korttids forskningsopphold for professorer og doktorgradsstipendiater i begge land. I tillegg, vil åpen tilgang (open access) undervisningsmateriale på doktorgrads nivå utvikles i CoNeCt og undervises på NTNU, Shanghai Jiaotong og Xi’an Jiaotong. Formidling og kommunikasjon av forskningsresultatene vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift og på konferanser, mens åpne vitenskapelige verksted (workshops) vil bli avholdt årlig I den initielle fasen av prosjektet har en første versjon av et modul-basert emne på doktorgrads nivå blitt utarbeidet. Dette emnet tilbyr moduler innenfor kraftelektronikk, halvlederfysikk og pålitelighet, og doktorgradsstudentene kan velge moduler som er relevante for deres forskningsprosjekt. Dette vil da bidra til en fleksibel og forskningsprosjekt-basert doktorgradsutdanning. Dette emnet har blitt utviklet sammen av NTNU og de internasjonale forskningspartnerne. Fagmaterialet for dette modul-baserte emnet er ferdigstilt og inneholder presentasjonsmateriale for forelesninger, samt ein samling av korte og konsise kapitler for hvert tema. Dette PhD-emnet har blitt gjennomført to ganger så langt, i et digitalt format for studenter ved NTNU og Xi’an Jiatong University i Kina. Som et resultat av det vitenskapelige samarbeidet i prosjektet, har flere vitenskapelige artikler blitt publisert i internasjonale konferanser og fagfellevurderte journaler. Basert på disse funnene, har en serie seminarer om modellering av impedans og stabilitet av kraftelektroniske systemer blitt organisert digitalt. Målgruppen til disse seminarene var PhD studenter, forskere og professorer ved NTNU og internasjonale partnere. Alt i alt, vil CoNeCt lage et rammeverk for effektiv kunnskapsutveksling mellom tre partneruniversiteter, og er påtenkt en positiv innvirkning på det grønne skiftet i kraftsektoren og større økonomiske sektorer.

To address the urgent societal and environmental challenge of supplying clean electricity by integrating more renewable energy sources (RES) with the grid, the current design, control and operating principles of power electronics converters (PECs) must be revisited. In particular, a multidisciplinary competence on high-efficiency and reliable design, sophisticated control and stable grid operation of PECs is necessary for enabling a smooth integration of RES. CoNeCt will establish an international cooperative research and education framework on next generation power electronics for RES between Norway and China. The project aims at optimally combining the individual scientific competences on PECs of three universities: NTNU, Shanghai Jiaotong (SJTU) and Xi'an Jiaotong (XJTU) Universities. CoNeCt is developed upon the existing informal cooperation between NTNU and SJTU, which will be expanded by involving researchers from XJTU. The project objectives will be materialized by organizing joint research activities in the area of PECs that will contain long and short-term research stays and joint co-supervision of PhD researchers in both countries. Within CoNeCt, research-based and open-access PhD course modules in the fields of grid stability and power semiconductor devices will be developed and offered at NTNU, SJTU and XJTU. A plan for dissemination and communication of the project findings has also been set, while an open workshop will be organized annually. CoNeCt is expected to create a framework for efficient knowledge transfer among the three partner Universities, enhance visibility of the involved institutions and researchers, impact the scientific field by publishing high-quality articles, offer high-quality education to the future power electronics researchers, identify potential innovations, as well as, set the basis for initiating future research cooperation by securing prestigious national and international funding.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research