Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-kinesiske samarbeidsprosjekter innen havteknologi.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektnummer:

309290

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GCE NODE skal, sammen med bedrifter fra klyngen, delta på Norway Asia Business Summit (NABS) som holdes i Shanghai, Kina, fra 31. oktober til 2. november. GCE NODE er programpartner for NABS og skal, i samarbeid med GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime, arrangere et fire timers seminar med fokus på crossover teknologi fra olje&gass og inn i nye blå næringer. I dagene før NABS, planlegges det et besøk til Qingdao og miljøet i/rundt Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNML). Reisen er godt forankret i GCE NODEs strategi og et samarbeid med kinesiske institusjoner vil være vesentlig i klyngens arbeide med å 1) opprettholde og styrke deltagerbedriftenes globale konkurranseposisjon i dagens kjernemarkeder og 2) overføre kompetanse og teknologier til nye markeder. GCE NODE har siden 2018 arbeidet med å styrke samarbeidet med Kina og det ble bla arrangert et besøk hos QNML høsten 2018 for å identifisere mulige samarbeidsområder. GCE NODE er nå, sammen med NORCE, i ferd med å etablere en MoU med QNML for videre FoU-samarbeid. Qingdao er vennskapsby med Kristiansand og det arbeides målrettet med å etablere et økt samarbeid mellom næringsliv og akademia i disse to byene. Det planlegges en signeringssermoni for MoU’en mellom QNML, GCE NODE og NORCE i forbindelse mellom et offisielt møte mellom de to byene.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen