Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing Norwegian involvement in the FORCeS project

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedmålet med ENFORCeS er å maksimere utbyttet fra H2020 prosjektet FORCeS ("Constrained aerosol forcing for improved climate projections") for norske forskningsmiljøer. FORCeS er et stort europeisk samarbeidsprosjekt, men mer en 20 partnere fra hele Europa. Målet for samarbeidet er å svare på et av de store åpne spørsmålene i dagens klimaforskning, nemlig i hvor stor grad aerosol partikler har bidratt til de klimaendringene vi har observert så langt. Dette er viktig for at man skal kunne beregne fremtidig klima med større sikkerhet. FORCeS ledes av Stockholm Universitet, og prosjektet startet offisielt i Oktober 2019. Norske partnere er Universitetet i Oslo og Met.no. Et ytterligere mål med ENFORCeS er å øke samarbeidet på dette temaet norske forsknings institusjoner imellom, slik at Norge kan befeste sin posisjon som en leder på dette fagfeltet, og å samtidig styrke forbindelsene til andre ledende europeiske institusjoner slik at man legger grunnlaget for fremtidige internasjonale samarbeids-prosjekter relatert til klimaendringer. For eksempel er den norske jordsystem-modellen NorESM2 en av tre modeller som benyttes innen FORCeS. Økt europeisk samarbeid rundt utvikling og bruk av denne strategisk viktige forsknings-infrastrukturen er sterkt ønskelig og en stor fordel for norsk klimaforskning. Målene ovenfor vil gjennom ENFORCeS kunne oppnås gjennom planlagte workshoper, seminarer og gjesteforsker-opphold.

The H2020 project FORCeS seeks to address one of the long standing challenges in climate research to date, namely to what extent aerosol pollution influences climate, and will through its activities likely influence the field of aerosol-cloud-climate interactions strongly for years to come. Norway has a strong involvement in FORCeS through the participation of University of Oslo (work package leader Prof. Trude Storelvmo), and Met Norway (work package leaders Michael Schulz and Øyvind Seland). However, the Norwegian research community in this field includes several dozens of researchers across multiple institutions, most of whom have no direct involvement in FORCeS, and the goal of ENFORCeS is therefore to make sure these researchers and institutions also benefit from FORCeS. This will be achieved by (i) inviting FORCeS researchers to give seminars in the recently created Joint Oslo Seminar in Atmosphere, Ocean and Climate Science (Prof. Storelvmo initiated this seminar series in 2018 together with researchers at Met Norway, Cicero and NILU), and (ii) by holding the FORCeS annual meeting in 2022 in Oslo, with parts of the meeting open to the entire aerosol-cloud climate research community in Norway.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler