Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Extending the impact of STOP-IT in Norway (STOP-IT_N)

Tildelt: kr 0,80 mill.

Vannbransjen opplever en hurtig digitalisering, hvor man tilstreber økt effektivitet og kvalitet av tjenestene. Denne digitaliseringen av bransjen gir nye muligheter, men medfører også nye, digitale utfordringer, og risikohåndtering i en stadig mer digital verden vil føre med seg en dramatisk kulturendring. Dessuten vil aktører i bransjen, særlig de små og mellomstore VA-virksomhetene som utgjør flertallet i Norge, ofte måtte forholde seg til at de har utilstrekkelige finansielle, teknologiske og menneskelige ressurser. Det norske oppfølgingsprosjektet STOP-IT_N hadde som mål å bidra til økt bevisstgjøring innen cybersikkerhet i den norske vannbransjen, og informere, lære opp og veilede den ved å maksimere effekten av EU-prosjektet STOP-IT ? "Strategic, tactical and operational protection of critical water infrastructure from physical and cyber threats", (2017-2021). STOP-IT_N har hatt en betydelig innsats på de planlagte dissemineringsaktivitetene, produsert informasjonsmateriell, og gjennomført opplæringsaktiviteter for å nå følgende mål: i) gi et bredere spekter av norske aktører tilgang til kunnskap og verktøy som utvikles i STOP-IT-prosjektet; ii) øke bevissthet, kompetanse og bruk av god praksis på cybersikkerhet i virksomheter i norsk vannbransje; iii) etablere et nasjonalt nettverk av VA-virksomheter, forskere, teknologileverandører og ekspertmiljøer til felles innsats for etablering av synergier ved etablering av tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak, og identifisere operasjonelle og forskningsmessige gap med hensyn på å forhindre, detektere og respondere cyberhendelser; og iv) øke effekten av STOP-IT på forskning, samfunn og industri i Norge.

STOP-IT_N has focused on awareness raising on the topic of cyber-physical protection of water critical infrastructure through extensive dissemination actions; informing about the relevance of developing risk management plans covering both security and safety and on the necessity of concrete measures against cyber and physical threats, and their combination, have been pursued by creating dissemination materials, carrying out training activities and holding presentations for water utilities in national conferences. Along with the dissemination of the STOP-IT results, STOP-IT_N has produced a Norwegian guide for owners of water and wastewater plant to guide the adoption of security in design and operation. This document, that will be made available via Norsk Vann, will support Norwegian water utilities in identifying the weak points that should be considered in the design and construction process and which follow-up measures should be taken after the plant has been put into operation.

The convergence of sensors, processors, and actuators has transformed purely physical water systems into cyber-physical. Advances in machine learning and artificial intelligence are making cyber-physical systems unique in performance and efficiency. The emergence of cyber-physical systems holds great promise, but it also increases the exposure to cyber threats. The relevance for implementing digital technologies in the water domain has to rely on the identification of its benefit versus the potential increased vulnerability. To this end, STOP-IT has developed solutions and best practice to protect water critical infrastructure against physical and cyber threats. STOP-IT has been running for two years now and most of the solutions are ready for demonstration. While Norwegian water utilities are quite mature in protecting the water assets from physical threats, there is a need to provide solutions to detect, prevent and react to cyber threats and to help developing risk management plans for the integrated cyber-physical layers. STOP-IT_N aims at supporting the Norwegian water sector digital transformation, by using the requested funding to increase the STOP-IT impact in Norway. The activities planned are: 1 workshop with expert communities to share knowledge and identify cybersecurity gaps in practice and in research and the outcomes of the workshop will be published in a technical magazine (VANN); training activities for students and water utilities operators; participation to the leading international water conference (IWA 2020) to showcase the results of STOP-IT; the production of a practical guide, tailored to the Norwegian priorities, to introduce cyber security by design in treatment plants and to be made freely available; 1 final conference to present the guide, receive feedback for its finalization and to let directly Oslo VAV and Bergen Kommune share with other water utilities the knowledge and know-how from STOP-IT.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler