Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Alternativ tittel: Literate - Kommersialisering av screeningtester for Dysleksi.

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309374

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet en del om hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig identifisering. I Norge identifiseres disse barna typisk sent, 51% fanges opp først på ungdomstrinnet, når intervensjoner er mindre effektive. Literate har en eksklusiv lisensavtale med UiT Norges arktike universitet om kommersialiseringen av et effektivt nettbasert testverktøy for dysleksi. Testen er forskningsbasert, og bygger på henholdsvis The Tromsø Longitudinal Study of Dyslexia og en parallell normeringsstudie. Literate vil være et nyttig og valid verktøy for å identifisere individer med risiko for dysleksi, fra førskolealder til voksen alder. Forskningsleder for disse studiene er professor Nergård Nilssen, som er grunnleggeren av Literate. Forretningsmodellen er skalerbar og er testet i Norge, der Literate har lansert en screeningtest for dysleksi blant ungdom og voksne. Screeningtesten for barn ble lansert i april 2020. En sentral funksjon er at screeningverktøyene er enkle å administrere, de krever ikke noen formell bakgrunn fra testadministratorene, de tar bare 30 minutter å fullføre og presenterer resultatene umiddelbart i et lettforståelig format. Testen har høy reliabilitet og validitet og tilbyr høy sikkerhet med eID-integrasjon. Testen krever kun en vanlig nettleser. Kort sagt, Literate muliggjør tidseffektiv screening for dysleksi. Literate har ambisjoner om å lansere testene sine i Europa og mottok Horizon 2020 Seal of Excellence for sine planer. Kommersialiseringsprosjektet vil forberede innovasjonen for utvidelse i stor skala, samt tydeliggjøre innovasjonsområder, utvikle og demonstrere teknologikonsepter og utvikle en forretningsmodell som er nødvendig for å skalere opp.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020