Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2020-2024 (www.lifebots.eu), og ledes av Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) på NTNU ved prosjektleder Professor i velferdsteknologi Artur Serrano. Målet med dette prosjektet er å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle kunnskap om sosiotekniske menneskelige robot-relasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon. LIFEBOTS består av et kunnskapsnettverk for sosial robotikkforskning og -utvikling gjennom personalutveksling, ved å: (1) styrke kompetansen til relevante aktører med kunnskap fra ulike fagområder; (2) å bygge et trisektorialt nettverk som involverer akademia, industri og brukere av teknologi; og (3) opprette et varig nettverk forpliktet til jevnlig å fremme personalutveksling og koordinering av avansert formidling med tverrfaglige og tverrfaglige aktiviteter for å tiltrekke seg nytt personale til sine organisasjoner, dele kunnskap og gi synlighet til medlemmer utenfor nettverket. Det forsterkmiddelprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) øker deltakelsen av norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. Dette kan gjøres gjennom å gi observatørstatus i konsortiumet, å holde separate eventer for norske aktører i LEE, samt å bidra til kompetanseutvikling av norske aktører gjennom aktiv deltakelse i LIFEBOTS. Både hovedprosjektet LIFEBOTS og forsterkningsprosjektet LEE ledes av NTNU. Det er valgt ut 9 medlemmer til LEE som hver vil kunne få reisestøtte og arrangementstøtte. Under covid-19 restriksjonner skal fysiske arrangementer som var programmert, avholdes digitalt ved å benytte en kombinasjon av digitale hjelpemidler og videokonferanse.

LIFEBOTS Exchange er et Marie Sklodowska-curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2019-2023, og ledes av NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved prosjektleder Professor i velferdsteknologi Artur Serrano. Målet med dette prosjektet er å fremme tverrfaglig internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid for å øke kunnskapen om robotteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan sosiale roboter kan inkluderes i folks liv, og har som formål å skape og videreutvikle sosiotekniske menneskelige robot-relasjoner som er kritiske for en vellykket menneske-maskin interaksjon. LIFEBOTS består av et kunnskapsnettverk for sosial robotikkforskning og -utvikling gjennom personalutveksling, ved å: (1) styrke kompetansen til relevante aktører med kunnskap fra ulike fagområder; (2) å bygge et trisektorialt nettverk som involverer akademia, industri og brukere av teknologi; og (3) opprette et varig nettverk forpliktet til jevnlig å fremme personalutveksling og koordinering av avansert formidling med tverrfaglige og tverrfaglige aktiviteter for å tiltrekke seg nytt personale til sine organisasjoner, dele kunnskap og gi synlighet til medlemmer utenfor nettverket. Formålet med forsterkmiddelprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. Dette kan gjøres gjennom å gi observatørstatus i konsortiumet, å holde separate eventer for norske aktører i LEE, samt å bidra til kompetanseutvikling av norske aktører gjennom aktiv deltakelse i LIFEBOTS. Både hovedprosjektet LIFEBOTS og forsterkningsprosjektet LEE ledes av NTNU. Det er valgt ut 9 medlemmer til LEE som hver vil kunne få reisestøtte og arrangementstøtte (ikke lønnskostnader), samt muligheten til å delta i et nettverk av eksperter innenfor robotikk og helse, i perioden 2020-2022.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler