Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Dissemination of learning from SORBent based TECHnologies for CO2 capture

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektet er knyttet til det pågående EU H2020 prosjektet MOF4AIR der hovedmål er å teste ut adsorbenter basert på metallorganiske rammeverk (MOFs) ved reelle CO2-fangst betingelser. I SORBTECH skal vi formidle resultatene fra MOF4AIR til et videre noprsk publikum. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi ikke hatt muligheten til å avholde planlagte fysiske møter og ekskursjoner. Fokuset har derfor vært å produsere en promoteringsvideo for MOF4AIR prosjektet (https://www.youtube.com/watch?v=EWSSYN9kh-E&t=1s), samt å gi ut et norskt nyhetsbrev som er blitt distribuert til vårt norske kontaktnett. Resultatet så langt er ett nytt norsk industrimedlem til MOF4AIRs industrial cluster board (ICB).

-

SORBTECH project will deal with dissemination of results achieved in H2020 project MOF4AIR whose objective is to demonstrate the performances of selected emerging sorbents (metal-organic framework, MOFs) in CO2 capture technologies in power plants and energy intensive industries. The dissemination activities will be complementary to those in MOF4AIR and targeting particularly national actors. Following actions are planned: establishment of national network, keep meetings with targeted industries, organization of workshop, regular preparation of newsletters, publishing of popular science articles, participation on conferences, and interaction with other national and international projects and activities working on similar technologies. The project will aim at interacting with Norwegian CO2 emitting industry, technology developers, material providers, policy makers, Research Council of Norway (RCN), and national research community.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler