Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Education and Cooperation in Operational Oceanography

Alternativ tittel: Partnerskap for Utdanning og Samarbeid i Operasjonell Oseanografi

Tildelt: kr 4,0 mill.

PECO2 prosjektet bygger på marine tjenesteutvikling og har som mål å styrke utdanning, trening koordinering og videreutvikling av operasjonell oseanografi og marine tjenester gjennom strategisk internasjonalt nettverk og partnerskap. Prosjektet er dermed godt forankret og kompatibelt med både INTPART programmets målsetting og den Norske Regjerings Panorama strategi. PECO2 prosjektet vil bli en viktig bærebjelke for det voksende behovet for rutine-messig produksjon, levering og bruk av marine informasjon innen hav- og kyst overvåking og varsling. Sektorer som for eksempel marine operasjoner og sikkerhet, søk- og redning, marint miljø, marine resurser og klima endringer vil dra stor nytte av dette. Likeså har det klar samfunnsverdi og -nytte. Alt i alt er PECO2 prosjektet dermed også sentralt i henhold til FN´s bærekraftsmål, spesielt nummer 4, 13, 14 og 17. PECO2 prosjektet går ut 2023 og er koordinert og ledet av Nansensenteret i Bergen. Øvrige partnere inkluderer: Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen; Nansen Environmental Research Centre-India; Kerala Universitet for Fiskeri- og Hav-Studier, India; Nansen-Zhu International Research Centre; Chinese Academy of Sciences, China; CSIR, Cape Town, Sør Afrika; Nansen-Tutu Center/Universitetet i Cape Town, Sør Afrika; og Centre d'Enseignement et de Recherche sur l'Environnement Atmosphérique, Frankrike. Et skreddersydd treningsprogram og feltkurs for rundt 60 internasjonale studenter vil finne sted ombord i St. Lehmkuhl under "The One Ocean Expedition" fra Maputo (Mozambique) til Cape Town (Sør Afrika) fra 3-13 januar 2023.

The PECO2 project aims to share advanced knowledge and experiences in operational oceanography accumulated through projects involving partners from South-Africa, China, France, India and Norway and develop this into a collaboration platform in support to education and training in operational oceanography and marine services. This is compliant with the INTPART program overall goal to advance the development and strengthen the world-class research and education. The PECO2 project is moreover fully compliant with the Norwegian Government Panorama Strategy for cooperation on higher education and research whereby it is emphasized that: "As a result of the changes occurring globally, cooperation with other countries on other continents (i.e. the BRICS countries) will come to play a more important role for the further development of the Norwegian knowledge society". In addition it will be highly relevant for the UN´s Sustainable Development Goals, in particular goals numbers 4, 13, 14 and 17. The project will review the needs and opportunities for both research cooperation and training within the framework of operational oceanography and identify where competency is needed in the next generation of researchers in this field. It will then implement a number of activities designed to provide training and stimulate research ideas. This includes two summer schools, a data assimilation course, a number of student exchange visits and guest lectures. PECO2 will look to broaden this work and explore a) how it could be adapted to users from the maritime industry and b) how to provide training for operational oceanography on a more sustained and systematic basis through a joint curriculum. The PECO2 project has clear relevance to a number of funded, cutting edge research programmes that are listed in the project description. In each participating country the PECO2 project will also become an important building block in support to the growing need for routine production and delivery of coastal and ocean information with societal benefit.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research