Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Thermodynamic from nanoscale to operational scale

Alternativ tittel: Bruk av termodynamikk fra nanostørrelse til industriell drift

Tildelt: kr 4,5 mill.

Asia produserer mer enn 80% av verdens metal produksjon, der Kina er den viktigste produsenten. Japan er også en viktig metallprodusent og er også kjent for å ha meget høy kvalitet i sine produksjonsmetoder. Det kan nevnes at Kashima Work er den eneste produsenten av Mn-ferrolegeringer i verden som bruker eksterne forreduksjons- og forvarmingsenheter. Sør-Afrika og Norge har begge sterke næringer med fokus på metallproduksjon: Sør-Afrika har store råstoffreserver brukt i produksjon av ferrolegeringer og Norge har en sterk status når det gjelder fornybar energi, og har derfor utviklet en metallproduksjonsindustri som er globalt i forkant teknologisk. For tiden er disse landene i forkant av forskning og utvikling relatert til de tidligere nevnte forskningsområdene. Et tettere samarbeid innen forskning og utdanning vil komme disse landene til gode. Prosjektet Thanos vil bringe kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene som er viktige for å produsere og utvikle materialer som er nødvendig for en bærekraftig fremtid. Dette vil bli gjort gjennom workshops, nettverk og utveksling av personell mellom partnerne. Det er også et mål å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig for de nye generasjonene av ingeniører og forskere gjennom forbedrede utdanningsmetoder. Samarbeidspartnerne er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SINTEF i Norge, MINTEK og North West University i Sør-Afrika, University of Science and Technology Beijing i Kina og Tokyo University i Japan. Covid perioden har stoppet utveksling av forskere og studenter. Prosjektet har derfor fokusert på andre samarbeidsplattformer. Infacon 16, International Ferroalloy conference ble arrangert digitalt av NTNU/SINTEF i 2021. Samarbeidspartnerne i Thanos deltok som foredragsholdere, ordstyrere og deltagere. Flere av artiklene som ble skrevet var samarbeidsprosjekter mellom Thanos deltagere. Partnere var også medlemmer i International Advisory board. Høsten 2021 ble det også arrangeret interansjonele Mn og Si kurs, hvor partnerne deltok. Jamey Davies tar sin MSc oppgave innen Thanso prosjektet med felles veiledere fra NWU, NTNU og SINTEF. Hun jobber med bruk av H2 i FeCr produksjon. Dette har også ført til en felles journal artikkel. Planene er at hun, og også andre studenter, vil ha et forskningsopphold i Trondheim etter Covid-perioden. Samarbeid med Kina (USTB) har også vært en del av prosjektet hvor USTB har bidratt med høy temperatur minroskopi for en norsk PhD student. Dette har bla ført til en felles konferanse publikasjon på Molten 2021.

Asia is producing more than 80% of the metals produced in the world, where China is the main producer. Japan is also an important metal producer and is also known as having very high quality in their production methods. It can be mentioned that Kashima Work is the only Mn-ferroalloy producer in the world that is using external pre-reduction and preheating units. South Africa and Norway both have strong industries focusing on metal production. South Africa has major raw material reserves utilized in the production of ferrochromium (FeCr) and FeMn. Norway has a strong standing when it comes to renewable energy, and has subsequently developed a related metal production industry which is globally at the forefront technologically. Presently, these countries are at the forefront of research and development related to the before-mentioned research areas. Closer cooperation in research and education would benefit all countries significantly. The topics of research in the INTPART project will be: i. Enhanced use of thermodynamic data ii. Fundamental reaction mechanisms for material production. The educational parts of the INTPART project will be: iii. Developing educational methods to be used in the courses TMT4306 Metal production, TMT4326 Refining and Recycling; TMT 4275 Thermodynamics and TMT 4155 Heterogeneous Equilibrium and phase diagram, as well as courses at the partnership institutions. The main focus will be to enhance the interest and the availability of thermodynamic methods and data for the students.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research