Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

HoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.

Alternativ tittel: HoldbarSjekken: Test system for choice of correct packaging for fruits, berries and vegetables for optimal quality and minimal food waste.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

309500

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkvaliteten og reduserer matsvinn. BAMA har mye erfaringsbasert kunnskap om temaet, med det etterspørres uhildet dokumentasjon eller definerte krav til testing på at emballasje er nødvendig og at emballasjen bidrar til lengre holdbarhet og mindre matsvinn. I prosjektet HoldbarSjekken er målet å utvikle et kunnskapsbasert testsystem for valg av produkttilpasset emballasje til ulike typer F&B&G. Hensikten med testsystemet er å effektivisere testing av fremtidige emballasjeløsninger for eksisterende og nye produkter som sikrer optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele verdikjeden og stimulerer til økt forbruk av frukt og grønt. I prosjektet vil det arbeides systematisk med holdbarhetsstudier for å utarbeide dokumentasjon som viser holdbarheten til utvalgte produkter og produktkategorier når man sammenlikner dem emballert i plast, i fiber og helt uten emballasje. Hittil i prosjektet er holdbarhetstid for gulrøtter, agurk, paprika og to typer småtomater testet med og uten emballasje. Utvalgte produkter er pakket bare i plast, andre i både plast og fiberemballasje. Ulike lagrings-scenarier er tilpasset og benyttet for de ulike produktene for å simulere aktuelle og vanlige lagringsbetingelser for produktene. Produkttilpassede kvalitetsanalyser er utført med jevne mellomrom i lagringsperioden for å dokumentere holdbarhetstid avhengig av både emballasje og lagringsbetingelser. Tester av flere produkter og optimalisering av testverktøyet vil fortsette neste år. Plastemballasje kan være den beste løsningen mot matsvinn for bestemte F&B&G. Imidlertid misforstår forbrukeren ofte emballasjens funksjonalitet, og det er dermed behov for å optimalisere emballasjekommunikasjon. I første omgang er en litteraturstudie foretatt for å kartlegge kunnskap om emballasjens rolle i forbrukervalg i kjøpsøyeblikket. Analysen viser at både attributter som kan fastslås ved innkjøp (f.eks. kombinert bruk av papp og plast), erfaringsattributter som fastlås ved forbruk (f.eks. lett å åpne) og troverdighetsattributter som ikke kan fastlås av forbruker (f.eks. laget av gjenvunnet plast) påvirker forbrukervalg. Deretter er en online spørreundersøkelse gjennomført der forbrukere vurderte grønnsaker med forskjellige budskap på emballasjen. Budskap om emballasjematerialer, holdbarhet og sortering og kombinasjoner av disse ble testet, og resulterte i en optimal kombinasjon som ga positive følelser og økt kjøpsvillighet. Videre, mangler verdikjeden for F&B&G standardiserte, forskningsbaserte prosedyrer for produkttesting i butikk ved lansering av nye emballasjeløsninger. Det ble derfor utviklet en prosedyre for butikktesting som består av planlegging med nøkkelaktører, ulike intervjuer og innhenting av salgstall. Prosedyren ble utprøvd med gulrot i to emballasjevarianter (test og kontroll) i en test som involverte fire butikker over to uker (kryssdesign). To masterstudenter ved NMBU gjennomførte forbrukerstudiene i samarbeid med prosjektteamet og leverte sine mastergradsoppgaver våren 2021.

Økt bevissthet omkring klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje, spesielt gjelder dette til frukter, bær og grønnsaker (F&B&G). De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkvaliteten. Det etterspørres dokumentasjon på at emballasje er nødvendig og at emballasjen bidrar til lengre holdbarhet og mindre matsvinn. Samtidig er det i dag utfordrende å gjøre kunnskapsbaserte valg for mest mulig bærekraftige emballasjekonsepter til F&B&G. Dette er en svært sammensatt produktgruppe, med ulike krav til blant annet emballasjens vanndamp-, gass-, og lysbarriere, perforering og støtbeskyttelse. I prosjektet HoldbarSjekken vil BAMA utvikle et kunnskapsbasert testsystem for valg av riktig emballasje for F&B&G. Hensikten med testsystemet er å effektivisere testing av fremtidige emballasjeløsninger for eksisterende og nye produkter som sikrer optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele verdikjeden og stimulerer til økt forbruk av frukt og grønt. I prosjektet vil det arbeides systematisk med holdbarhetsstudier for å utarbeide dokumentasjon som viser holdbarheten til utvalgte produkter og produktkategorier når man sammenlikner emballering med plast, med fiber-basert og helt uten emballasje. Basert på kategorisering av egenskapene til ulike F&B&G, vil krav til emballasjematerialenes egenskaper for produktkategoriene defineres. Forbrukerstudier på kommunikasjon og for produkttesting i butikk ved lansering av nye emballasjeløsninger vil gjennomføres. Prosjektet vil øke effektiviteten i hele verdikjeden ved at det utvikles en kunnskapsbasert metode for å utvikle og velge optimal emballasje som vil redusere svinn, øke verdiskapningen fra landbaserte næringer og ikke minst gi økte forbrukerpreferanser for de mest bærekraftige matvarene; frukter, bær og grønnsaker.

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri