Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

iFOODnet: Towards a Norway-Japan Innovative Research & Training Network Driving Next-Generation Food Systems

Alternativ tittel: iFOODnet: Norge-Japan nettverk for forskning- & høyere utdanning mot neste generasjon bærekraftige og ressurseffektive matsystemer

Tildelt: kr 3,7 mill.

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter. Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjonsområder (?CIP-er?, se under). Disse skal bane vei for neste generasjons bærekraftige og ressurseffektive matvaresystemer uten avfall, som til slutt skal ende opp i en smart, sirkulær og robust bioøkonomi 4.0. I iFOODnet har Nofima samarbeidet med NTNU for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODA). I lys av den globale pandemien og tilhørende reisebegrensninger er det gjort en rekke endringer i den overordnede prosjektplanen og budsjettet. Disse er beskrevet i detalj under de respektive WP -ene nedenfor. Fremdriften gjort innen iFOODnet-prosjektet i perioden 01.02.21-30.09.21 inkluderer: [WP1.1] Opplæring og innovasjon - iFOODnet-forskerkolen arrangeres online 8.-12. November 2021, med NTNU som vertsorganisasjon. "Save the date" -invitasjonen er sendt, og programmet under utarbeidelse vil bli lansert denne måneden og åpne for studentregistrering. Som et åpent arrangement ser vi for oss opptil 50 studenter som kommer fra Norge og Japan. De resterende aktivitetene (innovasjonsorienterte aktiviteter) er utsatt til neste år på grunn av pandemien, og budsjettet er endret tilsvarende (15% indirekte kostnader og de fleste direkte kostnadene som skal overføres til 2022 og 2023). [WP1.2] Forskning og innovasjon - Studentmobilitetsordningen, inkludert en beredskapsplan og evalueringsordning for studenter som er definert i samarbeid, det første CIP -møtet (07.04.2021) som ble holdt med japanske og norske forskere som foreslår/presenterer temaer for potensielt forskningssamarbeid. Disse emnene ble oppsummert i en emnekartleggingstabell per CIP og partner, og en prioritert liste for samarbeid ble utarbeidet etter tilbakemeldinger fra partnere, noe som tillot identifisering (kobling) av "sending" og "hosting" institusjoner for den kommende studentmobiliteten. I høst planla et oppfølgingsmøte for å starte samarbeid mellom individuelle forskere parallelt med studentmobiliteten. Studentmobiliteten er utsatt til 2022 og budsjettet endret tilsvarende (15% indirekte kostnader og alle direkte kostnader som skal overføres til 2022 og 2023). [WP2] Formalisering av institusjonelt partnerskap - WP2 -oppstartsmøte (06.05.2021) med det administrative personalet ved hvert partnerinstitutt, med fokus på strukturen til studieprogrammene ved de forskjellige universitetene og statusen til bilaterale avtaler. Informasjon om studentboliger deles blant konsortiet. MoU for forskning og for studentutveksling mellom NTNU & TUMSAT og NTNU & TokyoNODAI pågår. Eksisterende MoU (for samarbeid) mellom Nofima og TUMSAT fornyes i 2022, og MoU mellom Nofima og Tokyo NODAI pågår. For å muliggjøre studentmobilitet fra Nofima til TUMSAT, har iFOODnet lagt til rette for dialog mellom TUMSAT og Universitetet i Stavanger for å etablere MoU for studentutveksling. [WP3.1] Nettverkkoordinasjon - Konsortiumavtale signert. Prosjektstartmøte via Zoom (17.02.2021) med Management and Scientific Committee, ft. Introduksjon av partnerorganisasjoner, konferansesamtaler med Local Managers og individuelle forskere, med fokus på kommunikasjon og koordinering innen konsortiet, mobilitet, budsjett, oppgave fordeling. Budsjettendring på grunn av korona og administrative problemer. Utarbeidelse av fremdrifts-/finansrapportene for 2021. [WP3.2] Kommunikasjon og formidling - Prosjektnettstedet ble lansert på engelsk og norsk. Felles publikasjon akseptert i Food Hydrocolloids. Felles konferansebidrag på den nordiske reologikonferansen 2021. På grunn av pandemien er 50% av de indirekte kostnadene og alle de direkte kostnadene under WP3.2 blitt omfordelt til 2022 og 2023.

iFOODnet will develop world-class research and education in Norway through long-term partnership with Japan (JP), upon four cross-disciplinary/sectoral innovation pillars (CIPs) advancing next-generation sustainable, resource-efficient, zero-waste food systems rooted in UN SDGs. (Inter)national partnership consisting of NO food research institute and university teaming up with 2 JP universities specialised in agriculture and marine science will greatly advance NO knowledge-base and innovation capacity within EU/NRC high-priority cooperation areas: 1) Bioprospection of Novel Biomolecules & Microbiome Sequencing, with metagenome screening & omics tools for unlocking new genetic resources, microbiomes & biomolecules 2) Innovative Food Processing and Functionality, with emerging technologies and functional ingredients to ensure diverse, safe, high-quality & nutritious foods 3) Biomaterials and Smart Packaging, with new-generation biomaterials and smart food (nano) packaging 4) Food Waste Biorefinery, for valorisation of food waste & underutilised resources into food bioactives and biopolymers. iFOODnet‘s Training Research & Innovation Programme (ITP) will combine CIP-centred /student) mobility with innovation-orineted activities and annual Training School designed to boost entrepreneurial mind-set, holistic problem-solving skills and multidisciplinary competences. A dedicated WP will ensure long-term institutional partnership upon bilateral agreements, accreditation of iFOODnet training programme and co-development of joint programme and infrastructure, involving key academic and administrative staff members at NO and JP universities. Framed by RRI strategy, iFOODnet will provide a unique research-education-innovation interface through open multi-thematic workshops and network-wide dissemination/training events which will further reinforce the quality and relevance of iFOODnet research & ITP, while enlarging project impact and int’l visibility of partner institutions.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research