Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Alternativ tittel: Brasil-Norge forskning, utdanning og kompetanseoverføring

Tildelt: kr 4,5 mill.

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stavanger (UiS) og Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NCS2030)) og Brasil (Universitetet i Campinas (Unicamp) og EPIC-senteret). NORCE (og tidligere IRIS og Rogalandsforskning) har gjennomført IOR-prosjekter, både forskningsprosjekter og industriprosjekter, siden 80-tallet. NORCE er forskningspartner i NCS2030 ved UiS. UiS har tilbudt IOR-kurs siden 80-tallet og er internasjonalt anerkjent innen dette fagområdet. Den internasjonale partneren UNICAMP har utført mange IOR-prosjekter med industrideltakelse og har også tilbudt kurs relatert til IOR. Våren 2019 ble et stort forskningsprogram kalt "EPIC", finansiert av Equinor og FAPESP-organisasjonen i Sao Paulo-staten, startet ved UNICAMP. De sekundære målene for BN-REC er å: Etablere felles MSc IOR-programmer ved UiS og UNICAMP for å øke kvaliteten i utdanningen basert på delt kunnskap. Utveksling av doktorgradsstudenter og forskere mellom Norge og Brasil for å eksponere dem for internasjonal forskning og industri, og gi dem tilgang til fasiliteter og kompetanse i det andre landet. Etablere felles forskningsprosjekter som vil øke kvaliteten på IOR-forskningen i de to gruppene/landene og utvikle banebrytende teknologi for industrien. Arrangere IOR-workshops / seminarer for å dele nye forskningsresultater / ideer med akademia og industri.

The aim of the proposed project BN-REC is to establish an excellent long-term collaboration on Improved Oil Recovery (IOR) between education and research groups in Stavanger/Norway (NORCE Norwegian Research Center (NORCE) and University of Stavanger (UiS)) and the University of Campinas (UNICAMP)/Brazil. In NORCE (and formerly IRIS and Rogaland Research), research and industry IOR-projects have been carried out since the 80’s. NORCE is a research partner in the National IOR Center of Norway (NIORC) hosted by the University of Stavanger (UiS). UiS has offered courses on IOR-methods since the 80’s and is well recognized internationally in this area. The international partner UNICAMP has done many IOR projects with industry involvement and also offered courses related to IOR. In the Spring 2019, a large research program named “EPIC” co-financed by Equinor and the FAPESP organization of Sao Paulo state, was started at UNICAMP. BN-REC is organized in 5 work packages (WPs): WP1 Management: Day to day project management, administration and reporting. WP2 Development MSc IOR-programs: MSc IOR programs will be developed stepwise at UiS and UNICAMP. The aim is to establish MSc IOR program/specialization at the two universities which contains components on both sides and have continuous flow of students from both countries. WP3 Exchange PhD-students and researchers: The possibility for exchange between Norway (UiS/NIORC/NORCE) and Brazil (UNICAMP/EPIC) will be offered to the best PhD-students and researchers to expose them for an international education, research and industry. Routines for joint supervision of PhD-students will be established. WP4 Joint Project development: Development of joint project proposals for the public and private funding in Norway and Brazil, e.g. the BN21 program. WP5 Joint IOR Workshops/Seminars: Two workshops will be arranged each year, one in Norway and one in Brazil. In addition, MSc/PhD seminars will be arranged in both countries.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research