Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Permafrost thaw RIsks to nature and Society: Multidisciplinary efforts towards solving a multi-dimensional problem

Alternativ tittel: Permafrost thaw RIsks to nature and Society

Tildelt: kr 4,5 mill.

Permafrost er den eneste delen av kryosfæren som er bebodd av mennesker, og permafrost-tining og tilknytning av landflateendring er derfor et flerdimensjonalt problem som påvirker både naturen og samfunnet. Det er et presserende behov for å kombinere kunnskap for å identifisere, kvantifisere og finne løsninger; Imidlertid fokuserer de eksisterende og kommende studier på risiko for permafrost og skadeverdier på menneskelig infrastruktur bare på lokal eller regional skala. Det kreves presserende tverrfaglig og flernasjonal forskning for å finne løsninger, der samarbeidene må bygges på mange års dialog. PRISM er en unik mulighet for flernasjonalt og flerfaglig samarbeid, alt fra observasjoner, modellering, ingeniørvitenskap, samfunnsvitenskap og brukere som interessenter og beslutningstakere med fokus rundt temaet "permafrost tine risikoer for natur og samfunn". PRISM vil skape samarbeid på tvers av tre land og forskjellige fagområder: Norge, Kina og Tyskland. Gjennom dette samarbeidet har PRISM skapt muligheter for forskere og studenter til å delta på workshoper og kurs og kommunisert resultatene via akademiske konferanser, gjesteforedrag og media.

Permafrost is the only part of cryosphere inhabited by people and thus permafrost thaw and thaw associated land surface change is a multi-dimensional problem that affects both nature and society. Due to its multi-dimensional aspects in permafrost thaw associated risks, there is an urgent need to combine knowledge to identify, quantify, and find solutions; however, the existing and upcoming studies on permafrost thaw risks and damage assessments on human infrastructure focus only on local or regional scale. Multi-disciplinary and multi-national research towards finding solutions is urgently needed, where the collaborations need to be built on many years of dialogue. PRISM is a unique opportunity for multi-national and multi-disciplinary collaboration ranging from observations, modeling, engineering, social sciences, and users such as stakeholders and decision-makers focused around the theme ‘permafrost thaw risks to nature and society’. PRISM will create collaborations across six countries and different disciplines: Norway, China, Germany, Russia, and USA. Through this collaboration, Norway will facilitate leading academic environment in the topic of permafrost thaw risks in nature and society. PRISM is organized around seven target groups: 1) permafrost observations, 2) permafrost modeling, 3) Arctic climate, 4) engineering, 5) social sciences, 6) education, and 7) users to collaborate towards better understanding permafrost thaw risks to nature and climate, educating the findings, and cross knowledge transfer to users such as stakeholders and decision-makers. PRISM activities include 1) joint courses and summer schools (lecture and field courses), 2) workshops and stakeholder meetings, 3) annual meetings, 4) Short-Term Scientific Missions, 5) stakeholder involvement, 6) project development, and 7) dissemination.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research