Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CHANGE - Norwegian Network

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet NO CHANGE er en forlengelse av det EU Horizon 2020-finansierte prosjektet CHANGE (https://www.change-itn.eu). CHANGE har i hovedsak fokus på å utdanne unge forskere til å løse utfordringer innenfor kulturarv, og NO CHANGE vil bidra til at norske aktører i kulturarvsektoren får tilgang til denne kunnskapen. Gjennom nettverksmøter og tilgang til ulikt innhold, vil NO CHANGE medlemmer kunne følge den nyeste forskningen på bruk av bildeteknikker for å undersøke hvordan kulturarvobjekter forandrer seg over tid. CHANGE er et tverrfaglig prosjekt, med samarbeidspartnere fra ulike fagmiljøer innen innen kulturarv, bildeteknologi og informatikk. Så langt har medlemmer av NO CHANGE blitt invitert til å delta på forskerskolen arrangert av CHANGE-koordinator NTNU og CHANGE-medlem UiO, i februar 2020. I 2021 har nettverket blitt invitert til en workhop som holdes ved Vitenskapsmuseet ved NTNU i Trondheim i oktober, hvor sju doktorgradsstudenter i CHANGE vil presentere noe av deres arbeid. Planen videre er å invitere til ytterligere workshops og seminarer, samt besøke ulike aktører for å dele erfaringer og kunnskap opparbeidet i H2020 prosjektet CHANGE. Disse aktivitetene er noe forsinket på grunn av den pågående pandemien.

The NO CHANGE project aims to extend the impact of the CHANGE ITN project to relevant Norwegian actors in the cultural heritage sector, by conducting activities to engage and benefit these groups which are outside the CHANGE ITN project. This will be done through networking activities, a series of workshops, training schools, participation in Norwegian conferences/events, short visits, etc.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler