Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

Tildelt: kr 1,0 mill.

Med finansiering fra Forskningsrådets FORSTERK program har vi gjennom prosjektet Digiskills økt innsatsen rundt formidling av forskning fra H2020 prosjektet ySKILLS til norske aktører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 1) Videreformidling av resultater fra ySKILLS prosjektet til norske forskere, nasjonale aktører og det generelle publikum. Dette inkluderer to formidlingsseminarer hvor også internasjonale forskere presenterte for norske aktører: - Seminar om skadelig medieinnhold - Seminar om digitalt foreldreskap (i samarbeid med Medietilsynet) - Seminar om digital kompetanse - Seminar om digitalt utenforskap. Dette seminaret ble åpnet av Barn og familieministeren Kjersti Toppe og Rektor ved UiO Svein Stølen. Formidlingsseminarene har hatt deltakere fra blant annet Barn og familiedepartementet, Barneombudet, Barn og familiedirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Forbrukerrådet, Helsedirektoratet, IKT-Norge, Justis og beredskapsdepartementet, Kors på halsen, Røde Kors, Kripos, KS, Kultur og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Medietilsynet, Redd Barna, Sametinget, UiO og OsloMet. 2) Gjennom seminarene og annet formidlingsarbeid har prosjektet også bidratt til videreutvikling av et nasjonalt FoU-nettverk for barn, unge og medier. 3) Arrangert tverrfaglige og internasjonale forskningsmøter for å utveksle erfaringer, innsikter og strategier for forskningsformidling med andre H2020-finanserte prosjekter innenfor samme tematiske område. Dette inkluderer et internasjonalt forskermøte i Oslo med 80 forskere fra fire H2020-finansierte prosjekter - ySKILLS, CO:RE, DigiGen og Digymatex. Møtet inkluderte presentasjoner av alle forskningsprosjekter samt tematiske diskusjoner rundt digital kompetanse og sårbarhet i tillegg til metode og etikk. Den inkluderte også en mottakelse på Rådhuset i Oslo hvor ordfører Marianne Borgen var vertskap. 4) Produsert og publisert en kort animasjonsfilm for å hjelpe forskere med å forklare for barn hvilke rettigheter de har når de blir bedt om å delta i forskning. Filmen er delfinansiert med midlene fra Digiskills og er et samarbeid med våre H2020 finansierte prosjekter ySKILLS og CO:RE, samt de nasjonale forskningsetiske komiteer i Norge (FEK). Hensikten er å formidle hva forskning er og hvilke rettigheter barn og unge har som informanter på en lett forståelig måte. Filmen vil også være med på å øke mulighetene for barn og unges deltakelse i forskning, og være til hjelp for forskere som skal samle inn materiale med barn og unge. Filmen ble lasert 28 september 2022 og er oversatt til 12 språk. Flere språk forventes. Filmen er produsert under en Open Access lisens. Filmen er blant annet tilgjengelig på CO:RE-prosjektet sin nettside og på YouTube. Se https://core-evidence.eu/posts/open-source-movie-childrens-rights-as-research-participants. 5) I samarbeid med Bachelor-studenter ved Institutt for medier og kommunikasjon har vi produsert en rekke korte filmer tilpasset ulike plattformer for å formidle forskningsfunn knyttet til barn og unges mediebruk, risiko og digitale ferdigheter. Et utvalg av disse kan sees på https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/digiskills/films/ 6) Vi har også publisert kronikker, spalter og forskningsartikler på dette området.

We have exceeded our commitment to producing publications including both academic articles and reports with translated introductions in Norwegian. We have also produced numerous reports in both English and Norwegian on various aspects of children and young people's digital media use and competence. These reports and articles are available on our website. We also actively disseminate our research in relevant media outlets and a number of our outputs have received significant media attention. Seminars: Four seminars have been organised as part of the project to allow the network to meet and to discuss the findings and implications of the Youth Skills project. These were held in November 2020, February and November 2021 and June 2022. The first two were organised as digital workshops due to the Covid-19 pandemics. The themes covered include harmful media content, digital parenting, digital skills and digital vulnerabilities. In spite of the exceptional circumstances of the Covid-19 pandemic, the seminars were in general well attended by members of our R&D network and researchers. In addition to these seminars we also organised a large researcher meeting in Oslo on 5-7 May where 80 researchers from 4 H2020-funded projects attended. Website, Newsletter and Social Media: We connected and disseminated information of relevance to our network via a number of digital channels provided by the University of Oslo. These included the mailing list service ‘Sympa’, and the Website, which runs on Vortex and has the potential to include blog posts. We also subscribed to the Mailchimp Newsletter service to establish a project newsletter (6 issues per year), as well as to Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram. Videos for 12-17 Year Olds: We have launched an animated film - produced together with researchers at ySKILLS and CO:RE, and part-funded by Digiskills - which will help researchers explain to children what good research is and what they should consider before agreeing to participate in a research project. The film is currently available in 12 languages, including Norwegian and English. Together with students at IMK we also produced 15 short videos to disseminate the key findings of our research to Norwegian children and adolescents and other stakeholders. These are available on our website and have been shared in our social media channels.

Digiskills will provide a wider range of Norwegian actors with access to the knowledge developed in the Youth Skills project. In doing so it will increase the impact of Youth Skills for Norwegian research and society. Youth Skills involves 15 international partners who explore how digital skills are developed by children and adolescents aged 12-17 years old. It will enhance our understanding of digital skills and propose a framework for their measurement. Digiskills will create a network of Norwegian academics and public sector and industry practitioners and disseminate the findings of Youth Skills to this network. The key findings will be translated to Norwegian, in a way that is relevant for Norwegian actors and practitioners. As children and adolescents aged 12-17 are our main stakeholders, we will also disseminate research to this group by producing video segments of relevance to them. Our project network will be developed in collaboration with our application partners who represent both academic and public sector actors currently concerned with developments in this field, and with how Norwegian children use digital media. Drawing on the skills and expertise of this core team we will invite relevant actors to join our network, our mailing list and to receive our newsletter. We will also invite this network to four workshops during the course of the project. Furthermore, we will invite the leaders of the other work packages in the Youth Skills project to come to these workshops and present their findings to our network. These presentations will focus on the development of digital skills; present longitudinal research; explanatory and foresight modelling; and in-depth studies on the role the Internet plays in the lives of vulnerable children. A Norwegian study, exploring this in the context of children who visit self-harm sites, experience cyberbullying or use the internet excessively will be included in these work packages.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder