Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

Tildelt: kr 1,0 mill.

'Digiskills' er et forskningsformidlingsprosjekt. Prosjektet formidler forskning fra det H2020 prosjektet ySKILLS til norske samfunnsaktører og interessegrupper. ySKILLS undersøker hvordan europeiske barn utvikler digital kompetanse. I løpet av det siste året har vi samarbeidet med våre prosjektpartnere og organisert to webinarer og tilhørende workshops om Medieskadelighet (12.11.2020) og Digitalt foreldreskap (9.2.2021), den andre som en del av Trygg Bruk Dagen 2021. Vår partner, Barneombudet, har også invitert oss til å formidle forskningen vår på deres Høynivåmøtet for et tryggere digitalt hverdag for barn og unge (30.8.2021). Vi har i tillegg organisert og deltatt i en rekke webinarer og workshops, og nevner her spesielt et webinar organisert av UiO: Norden med tittelen 'Nedstengt oppvekst' (15.12.2020) der vi formidlet forskning om barns digitale ferdigheter som en del av en bredere diskusjon om konsekvensene av COVID_19 for barns digitale liv. Vi har publisert en rekke forskningsrapporter og artikler, inkludert nasjonale og internasjonale funn om barn og unges digitale ferdigheter. Forskningsrapportene våre har inkludert sammendrag på norsk for akademikere og beslutningstakere. Vi har også utviklet en serie på syv kortfilmer om barn og unges bruk av internett i samarbeid med BA -studenter ved Institutt for medier og kommunikasjon. Vi fortsetter å formidle forskning aktivt i sosiale medier og på nett via vårt nettsted og aktuelle blogger, og har i tillegg publisert et norskspråklig nyhetsbrev som belyser arbeidet vårt og de viktigste resultatene av ySKILLS-prosjektet seks ganger i året. Vi har utvidet vårt nettverk, invitert og inkludert flere akademiske og offentlige medlemmer, og har også inkludert IKT-Norge blant våre viktigste samarbeidspartnere. For resten av prosjektperioden har vi planlagt ytterligere to workshops, om teoretiske og empiriske tilnærminger til forskning på digitale ferdigheter. Etter hvert som pandemien letter, håper vi å kunne invitere sentrale forskere fra ySKILLS -prosjektet til Oslo for å delta i disse workshoppene. Vårt nettverk av akademikere og beslutningstakere vil inviteres til disse workshoppene. Vi vil fortsette å utvide nettverket vårt, publisere forskningsartikler og rapporter og formidle disse til nettverket vårt via nettstedet vårt, nyhetsbrevet og i sosiale medier og blogger. Vi vil også fortsette å produsere videoer for å spre vår forskning til barn og unge.

-

Digiskills will provide a wider range of Norwegian actors with access to the knowledge developed in the Youth Skills project. In doing so it will increase the impact of Youth Skills for Norwegian research and society. Youth Skills involves 15 international partners who explore how digital skills are developed by children and adolescents aged 12-17 years old. It will enhance our understanding of digital skills and propose a framework for their measurement. Digiskills will create a network of Norwegian academics and public sector and industry practitioners and disseminate the findings of Youth Skills to this network. The key findings will be translated to Norwegian, in a way that is relevant for Norwegian actors and practitioners. As children and adolescents aged 12-17 are our main stakeholders, we will also disseminate research to this group by producing video segments of relevance to them. Our project network will be developed in collaboration with our application partners who represent both academic and public sector actors currently concerned with developments in this field, and with how Norwegian children use digital media. Drawing on the skills and expertise of this core team we will invite relevant actors to join our network, our mailing list and to receive our newsletter. We will also invite this network to four workshops during the course of the project. Furthermore, we will invite the leaders of the other work packages in the Youth Skills project to come to these workshops and present their findings to our network. These presentations will focus on the development of digital skills; present longitudinal research; explanatory and foresight modelling; and in-depth studies on the role the Internet plays in the lives of vulnerable children. A Norwegian study, exploring this in the context of children who visit self-harm sites, experience cyberbullying or use the internet excessively will be included in these work packages.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler