Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

Alternativ tittel: Neste generasjons optiske nanoskopi-plattformer for biologiske systemer" - Symbiose av avansert opplæring, forskning og innovasjon

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektet har etablert et internasjonalt samarbeidsnettverk innen avansert mikroskopi og bioavbildning med partnere i India, Tyskland, USA og Norge. Fokuset er på utdanning og innovasjon, med partnere med høy akademisk og forskningsmessig kvalitet. Prosjektet har skapt et unikt nettverk som bringer internasjonale ekspertise innen akademia, innovasjon og forskning til den lokale og nasjonale scenen. I tillegg er det i ferd med å bli skapt en arbeidsstyrke innen avansert mikroskopi og optisk nanoskopi slik at vi kan ligge i verdenstoppen og øke veksten av bioimaging i Norge. I dette prosjektet vil vi utvikle spesifikke kurs og moduler rettet mot 'labelfree mikroskopi/nanoskopi' og 'innovasjon innen fotonikk og nanoskopi'. Dette vil hjelpe til med opplæring av master- og etterutdanningsstudenter i naturvitenskap. Videre bedre kommunikasjon mellom teknologer og biologer slik at vi får en bedre bruk av nanoskopi for bioavbildning. Prosjektet fyller dette gapet ved å gjennomføre sommerkurs og -workshops på tvers av partnerne, hvor studentene vil få praktisk erfaring med toppmoderne forskningsinfrastruktur på partnerstedene. Hvert slikt treningsarrangement vil ta for seg ett nisjetema som fyller et utdanningsgap mellom nanoskopi og dens biologiske anvendelse, f.eks. "Fototoksisitet i nanoskopi", "Computational nanoscopy and AI", "Bygg ditt eget mikroskop", "Nye merkingsprosedyrer", "Labelfree og korrelativ nanoskopi", "Forstå bildekvalitet og bildegjenstander" osv. På grunn av covid-19 hadde vi hatt begrenset fysisk mobilitet i løpet av 2021 og vi måtte utsette den planlagte sommerskolen i juni 2021 i Tromsø. Men ettersom situasjonen er i bedring, har vi planlagt en INTPART-workshop, organisert og arrangert av vår partner IIT New Delhi, India i desember 2021. I løpet av 2021 hadde vi kun to fysiske møter og de resterende praksisplassene ble omgjort til virtuelle møter/praksisplasser. Interessant nok så vi hadde god erfaring med virtuelle møter. virtuelle møteplasser resulterte i at vi fikk flere studenter enn opprinnelig forventet, samt flere samarbeidspartnere både fra India og Norge ble med i prosjektet. Totalt har vi gjennomført ni virtuelle møter (mobiliteter) utført av ulike partnere i prosjektet, med akkumulerte 36 personmåneder. De virtuelle mobilitetene ble gjennomført mellom India og Norge og lignende virtuell praksis er planlagt mellom Harvard-UiT-IIT i løpet av 2021. Partnere som samarbeider i disse virtuelle mobilitetene er indiske institutter som Indian Institute of Technology, Dhanbad; Indian Institute of Technology Guwahati; Indian Institute of Technology Delhi; Birla Institutt for teknologi og vitenskap; og Jadavpur University, Kolkata. Resultatet av disse mobilitetene og samarbeidet var vellykkede og resulterte i fem tidsskriftartikler og sju konferanseartikler. I tillegg hadde vi også fire andre formidlingsaktiviteter. Ytterligere detaljer om prosjektet finner du på følgende nettside

UiT has become a central node of development of new advanced nanoscopy technologies and their bioapplications, thanks to several prestigious EU and RCN projects. It has also established pivotal collaborations with leading research and academic institutes on various aspects of new technology developments – IIT (leader in optics/photnics), EMBL (education, training and bioapplications on modern microscopy), Harvard and MIT (excellence in optics, buzzing technopreneurship ecosystem). With the cutting edge research, a critical need to timely train a new breed of scientists for development, application, and exploitation of these techniques has arose. In order to deliver the impact of these technological developments, a global arena with the above mentioned international partners and several national collaborators is being created for training the new scientists, preparing them for further research excellence, innovation, and penetration of these research activities. We will create a virtual center of education and research in nanoscopy to facilitate co-supervision of master/PhD students across the globe, provide them the exposure to leading education, research, and innovation ecosystem, and allowing them to better grow their competency. We will also organize summer schools and workshops across 4 geographic locations, Tromso, Delhi, Heidelberg, and Boston on niche topics that allow transition from vocation to expertise. Students will have a chance to undergo cross-disciplinary training through prolonged hands-on experience in developing bio-applications with national and international collaborators. We will co-develop new courses on Label-free microscopy and Innovation in photonics and nanoscopy, for ensuring that students taking these courses can propel to penetration of nanoscopy in Norway. We will also jointly pursue the cause of innovation by developing business models of exisiting joint IPs and facilitate creation of new joint IPs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research